Sinds oktober 2021 is er een vacature voor de functie van secretaris bij Stichting Dok-C. Tot op heden is het niet gelukt om deze te te vervullen. Maar om de stichting goed draaiende te houden is een secretaris enorm hard nodig!

SPOED SPOED SPOED

De stichting heeft de afgelopen maanden het gemis van een secretatis nog weten op te vangen, maar het bestuur is wel onthand. Het is van groot belang een voltallig bestuur te hebben om de taken van Stichting Dok-C goed te kunnen uitvoeren!
Vandaar deze hernieuwde oproep: Stichting Dok-C zoekt MET SPOED een nieuwe secretaris.

SECRETARIS VOOR DE CULTUUR ... IETS VOOR JOU?

Wat behelst de functie in grote lijnen en wie zoeken we:
* Het is van belang dat je affiniteit hebt met de kunst- en cultuursector, maar je hoeft er niet werkzaak in te zijn.
* Het is heel fijn als je overkoepelend kunt denken en je onafhankelijk kunt opstellen.
* Als secretaris van Dok-C neem je deel aan de bestuursvergaderingen, welke je tevens notuleert.
* Je neemt deel aan overleggen met o.a. de cultuurcoach, de gemeente, ontwikkelingen die gaande zijn op het gebied van kunst en cultuur.
* Je neemt indien mogelijk deel aan de platformvergaderingen.
* Naar eigen keuze neem je deel aan werkgroepen die er vanuit het platform worden samengesteld rondom bepaalde thema’s, evenementen, etc.
* Tevens ben je verantwoordelijk voor het maken van de jaarverslagen. (De gegevens van het jaarverslag 2021 zijn bijgewerkt tot oktober 2021.)

Heb je vragen, neem dan gerust contact op met de voorzitter van Dok-C, Dirk-Jan List: voorzitter@dok-c.net.

Comments are closed.