Voor inwoners van de Hoeksche Waard is cultuur een belangrijk onderdeel van de samenleving. Kunst en cultuur is van en voor iedereen. De Adviescommissie Beeldende Kunst geeft gevraagd en ongevraagd advies op het terrein van beeldende hedendaagse kunst. Dit betreft het advies over het plaatsen en onderhouden van kunstwerken, het signaleren van landelijke en regionale ontwikkelingen in kunst en cultuur en deze vertalen naar de Hoeksche Waard. De Adviescommissie vergadert minimaal 2 en maximaal 6 keer per jaar conform een jaarlijks vastgesteld vergaderschema.

Gemeente Hoeksche Waard zoekt voor de Adviescommissie Beeldende Kunst 2 nieuwe leden:

  • commissielid / adviseur
  • commissielid / adviseur

Van de kandidaten wordt verwacht dat zij

  • beschikken over kennis en ervaring binnen het eigen vakgebied als ook een brede, algemene visie op kunst en cultuur, in alle diversiteit;
  • passie en betrokkenheid voelen voor de relaties tussen kunst en onze gemeente;
  • constructief kunnen argumenteren in artistiek inhoudelijke discussies;
  • gevraagd en ongevraagd adviseren op het terrein van de beeldende hedendaagse kunst;
  • landelijke- en regionale ontwikkelingen in de kunst en cultuur signaleren en deze vertalen naar de Hoeksche Waard;
  • goed op de hoogte zijn van ontwikkelingen in de Hoeksche Waard op het gebied beeldende kunst;
  • op geen enkele wijze direct of indirect betrokken (als maker, organisator, bestuurslid of anderszins) bij gemeente Hoeksche Waard zijn. Ook ambtenaren van gemeente Hoeksche Waard kunnen geen zitting nemen in de Adviescommissie Beeldende Kunst.

Vergoeding

Leden van de Adviescommissie Beeldende Kunst ontvangen een vergoeding voor de werkzaamheden. De vergoeding bedraagt €90,00 per vergadering.

Procedure

Het nieuwe commissielid wordt per 1 januari 2021 aangesteld door het college van B&W. Leden van de adviescommissie worden benoemd voor een periode van vier jaar met de mogelijkheid tot herbenoeming voor nog eens vier jaar.

Solliciteren

U kunt een korte sollicitatiebrief met CV mailen naar penl@gemeentehw.nl. Verstuurd u deze voor 2 november aan Mandy Schiks, secretaris Adviescommissie Beeldende Kunst, onder vermelding van sollicitatie Adviescommissie Beeldende Kunst? De sollicitatiegesprekken vinden plaats vanaf half november.

Comments are closed.