Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK) is een inititatief van de overheid en de gemeenten om cultuureducatie in de scholen te stimuleren en te verankeren. In de Hoeksche Waard worden het CmK ondersteund door alle 5 de gemeenten. De Bibliotheek Hoeksche Waard is coördinator en het Kunstgebouw onze penvoerder.

Het CmK ondersteunt scholen en directies met het ontwikkelen van culturele leerlijnen en projecten. Ook bieden zij (gratis) workshops aan voor in de klas en voor de leerkrachten op het gebied van deskundigheidbevordering.

Het CmK wil de verbindende factor zijn tussen het culturele veld en het onderwijs zijn.

 

Voor de scholen

Het CmK ondersteunt scholen om cultuureducatie (weer) de school in te halen en te verankeren in het schoolplan en het schoolrooster.

Het CMK denkt graag mee over hoe dat voor de school het meest effectief kan werken. Is er contact nodig met het culturele veld, een Cultuurcoördinator in de school, muziekimpuls aanvragen of cultuurtrainingen voor het team? Het CmK heeft het netwerk en de mogelijkheden om dit voor de school te realiseren.

 

Informatie

Voor meer informatie over de cultuuraanbieders en het overige aanbod van CmK, kijk op de website www.cultuurhw.nl of neem contact op met de cultuurcoördinatoren Hoeksche Waard:
Helma Wagemakers, e-mail hwagemakers@debhw.nl
Pauline van der Wijk, e-mail pvanderwijk@debhw.nl

Logo Cultuureducatie met Kwaliteit
Schilderworkshop CmK