Inleiding

Dok-C is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar gasten, vrienden en bezoekers van de website van essentieel belang is voor haar activiteiten. Persoonlijke gegevens van gasten, vrienden en bezoekers worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Dok-C houdt zich dan ook in alle gevallen aan de eisen die de privacywet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt.

 

Verwerking van persoonsgegevens

In het kader van de dienstverlening, uitvoering van haar activiteiten, of wanneer u anderszins contact heeft met Dok-C, legt Dok-C gegevens vast. Dok-C gebruikt uw gegevens om uitvoering te geven aan de overeenkomst tussen u en Dok-C, aan de door u aangegane/beoogde overeenkomst met derden via de website van Dok-C, de overige dienstverlening door Dok-C en om vrienden en bezoekers op de hoogte te houden (fondsenwervende) activiteiten, producten en diensten. Hierbij tracht Dok-C rekening te houden met voorkeuren. Indien u geen prijs stelt op informatie over (fondsenwervende) activiteiten, producten en diensten kunnen bezoekers hun gegevens hiertegen laten blokkeren door contact met ons opnemen via het contactformulier op deze website.

Dok-C is een overkoepelende organisatie die zich belangeloos inzet voor de gebruikers van de website en social media van Dok-C. Dok-C is in deze afhankelijk van het aangeleverde materiaal door cultuuraanbieders (= diegenen die via de website en/of social media van Dok-C, melding maken van een nieuwsbericht, evenement, workshop, cursus, oproep, of zich aanmelden voor de culturele kaart).

Van de cultuuraanbieders die gebruik maken van plaatsing op de website en/of social media van Dok-C, dan wel degenen die gebruik maken van het contactformulier, wordt gevraagd naam en email-adres door te geven aan Dok-C. Deze gegevens worden bewaard door en zijn alleen toegankelijk voor de redactie van Dok-C.

De redactie van Dok-C bestaat uit:
* Eelse Bies (voorzitter)
* Dis Groenhof
* Michon Sprengers
* Stephan van Rijt (websitebeheer)

Deze gegevens zijn nodig om:
* contact met u te kunnen opnemen in geval van vragen, etc.;
* u middels de nieuwsbrief op de hoogte te kunnen stellen van nieuwe evenementen en wetenswaardigheden op het gebied van kunst en cultuur in de Hoeksche Waard. U krijgt deze nieuwsbrief de eerste keer nadat u van één van de diensten van Dok-C gebruik heeft gemaakt, automatisch digitaal toegestuurd. Indien u geen nieuwsbrief wenst te ontvangen, kunt u zich hiervoor direct afmelden.

Dok-C zal verkregen gegevens nooit zonder toestemming van de betreffende, aan derden doorgeven.

Met ingang van 25 mei 2018 stelt Dok-C de cultuuraanbieder verantwoordelijk en aansprakelijk voor het aanleveren van persoonsgegevens dan wel beeldmateriaal, waarover toestemming moet zijn verleend.
In geval van gastredacteur welke verslag doet van een bijgewoond evenement, wordt deze gezien als cultuuraanbieder.

Met betrekking tot gegevens welke vóór ingang van de privacywet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) op de website en social media van Dok-C zijn geplaatst het volgende:

Middels een nieuwsbrief zal Dok-C de cultuuraanbieders welke al dan niet staan vermeld op de culturele kaart, en diegenen die zich hebben aangemeld voor de nieuwsbrief, op de hoogte stellen van de veranderingen ten aanzien van de AVG. Hen zal worden gevraagd de eigen gegevens op de culturele kaart na te kijken. Verder wordt de mogelijkheid geboden wijzigingen door te geven aan Dok-C, waarna deze worden doorgevoerd. Indien geen verzoek tot wijziging wordt doorgegeven, worden de gegevens als akkoord beschouwd en blijven onveranderd staan.

Tevens verwijzen wij u naar de disclaimer onderaan de website, voor aanvullende informatie over hoe wordt omgegaan met de informatie en het beeldmateriaal op de website.

Wijzigingen, vragen en/of opmerkingen kunnen aan Dok-C worden doorgegeven middels het contactformulier op de website, of via de betreffende link in de nieuwsbrief.

 

Klikgedrag en Cookies

Op de website worden bezoekgegevens bijgehouden zoals de door een bezoeker meest gevraagde pagina’s. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Op deze wijze kan onze dienstverlening aan u verder worden geoptimaliseerd.

Daarnaast maakt Dok-C bij het aanbieden van diensten gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestandje dat, bij bezoek aan de website, wordt geplaatst op de harde schijf van uw computer. Een cookie bevat gegevens, zodat u als bezoeker kan worden herkend, telkens als u de website bezoekt. Het is dan mogelijk om de website speciaal op u in te stellen en/of het inloggen te vergemakkelijken.

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”).

Google maakt gebruik van cookies. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie in opdracht van Google verwerkt. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover zij beschikt. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het plaatsen van cookies en het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.
U kunt uw browser zo instellen dat u bericht krijgt dat een cookie wordt geplaatst of dat het verzamelen van cookies niet mogelijk is. Ook kunt u regelmatig de op uw computer opgeslagen cookies wissen. U kunt dan echter mogelijk niet van alle mogelijkheden van de site gebruikmaken.

Voor meer informatie over uw opties ten aanzien van het accepteren van cookies, raadpleeg de help functie van uw browser.