Plaats: Strijen
Locatie: Museum “Het land van Strijen”
Begindatum: 8 maart 2019
Aanvangstijd: 11:00
Einddatum: 27 april 2019
Eindtijd: 16:00

Vanaf vrijdag 8 maart 2019 zal de tweede expositie van dit jaar van de Oudheidkundige vereniging “Het land van Strijen” in het museum aan de Kerkstraat 47 te Strijen te zien zijn

Toegangsprijs: € 2,00

Overige informatie:

De expositie staat in het teken van 215 jaar Overwater Rentmeesterij en Grondzaken in Strijen Sas en Strijen. Arij Overwater (1748-1823) was in 1804 al boer, postmeester, herbergier en veerman in Strijensas, toen hij rentmeestersactiviteiten op zich nam door het beheer te gaan voeren over het grondeigendom de Gorzen en Aanwassen van den Lande van Essche. Het betrof niet alleen agrarische gronden, maar ook riet- en griendcultuur in de buitendijkse gronden langs het Hollands Diep. Een eeuw lang werkten Arij en zijn opvolgers uitsluitend voor één opdrachtgever, totdat in 1904 P.S. Overwater (1877-1956) besloot voor meerdere opdrachtgevers te gaan werken, o.a. de familie Volker, die bijvoorbeeld later het eiland Tiengemeten in beheer gaven. Deze opdrachtgevers stelden wel de eis dat het kantoor aan de verharde weg moest zijn gelegen en toen werd besloten om naar Strijen te verhuizen. P.S. Overwater liet een huis/kantoor bouwen aan de Schelpweg. Vervolgens liet zijn zoon L.I. Overwater (1902-1960) aan de Molenstraat 41 een kantoor bouwen waarvan de architect waarschijnlijk dezelfde is die in 1928 het (voormalige) gemeentehuis aan de Kerkstraat bouwde in de stijl van de Amsterdamse school. Sinds 1998 is kantoor Overwater, inmiddels bestaand uit een rentmeesterskantoor en een grondbeleid adviesbureau en door heel Nederland werkzaam, gevestigd in dit monumentale pand en zijn daar ca 35 medewerkers werkzaam. P.S.A. (Peter) Overwater (1956), die in 1982 het kantoor van zijn vader P.S.D. Overwater (1928-2011) overnam is inmiddels de achtste generatie, die mede aan het roer staat. Ook de negende generatie is sinds 2018 verbonden aan kantoor in de persoon van zijn dochter M.E. (Marije) Overwater (1988).

In de tentoonstelling wordt niet alleen aandacht besteed aan de stamboom, de werkzaamheden, de kantoorgebouwen en de watersnood in 1953, maar ook aan de bestuurlijke activiteiten van de familie Overwater. Zowel P.S., zijn zoon L.I. en P.S.D. zijn bijvoorbeeld dijkgraaf geweest en ook in het bestuur van de Boerenleenbank/ Rabo hebben deze Overwaters zitting gehad.

Ter informatie een rentmeesterkantoor belegt in en beheert agrarische gronden namens en voor opdrachtgevers als kerken, stichtingen, institutionele beleggers en particulieren. Het beheer bestaat onder andere uit het innen van de pacht en het verzorgen van het onderhoud van gebouw. Daarnaast bemiddelt het rentmeesterskantoor bij de aan- en verkoop van agrarische objecten tussen agrariërs onderling en van gronden die aan de landbouw worden onttrokken.

Het Grondbeleid Adviesbureau zorgt ervoor dat geplande wijzigingen van grondgebruik mogelijk wordt, bijvoorbeeld van agrarisch naar woningbouw. Dat gebeurt door het toepassen van grondbeleidsinstrumenten als planmatige grondverwerving, vestigen van een voorkeursrecht, onteigening en kostenverhaal. Daarnaast worden adviezen gegeven met betrekking tot schadeloosstellingen vanwege overheidsingrijpen bij onteigening, gedoogplichten, planschade en nadeelcompensatie.

De expositie is gedurende de maanden maart en april te bezichtigen op vrijdag van 19.00 tot 21.00 uur, op zaterdag van 11.00 tot 16.00 uur en op afspraak. Voor meer informatie zei: www.hetlandvanstrijen.com

Comments are closed.