De Oranjevereniging Koningin Wilhelmina Westmaas bestaat dit jaar 100 jaar. De vereniging markeert het eeuwfeest binnenkort al met de publicatie van een boek over haar lange geschiedenis en in september a.s. met twee feestdagen voor het hele dorp. Maar eerst zijn er in de komende maanden het gebruikelijke feestprogramma op Koningsdag en de oorlogsherdenking op 4 mei.

De Westmaasse Oranjevereniging heeft zich de laatste jaren ontwikkeld tot een echte dorpsvereniging. Niet alleen rond Koningsdag en op 4 en 5 mei organiseert de vereniging passende activiteiten. Zij neemt het hele jaar door een prominente plaats in de dorpsgemeenschap in door de organisatie van o.a. een zomeravondconcert, een 2-jaarlijks dorpsfeest, activiteiten voor ouderen en de intocht van Sinterklaas. Het aantal leden van de Oranjevereniging is daardoor opgelopen tot het hoogste aantal ooit: 450. Een ledenwerfactie leverde in juni vorig jaar nog 75 nieuwe leden op.

Begin april ontvangen al die leden en de relaties van de Oranjevereniging een exemplaar van het boek “100 jaar Westmaas en Oranje” dat gaat over alles wat er sinds 1923 binnen en rond de Oranjevereniging van Westmaas is gebeurd. De geschiedenis van de vereniging loopt parallel aan de historie van het dorp. Met zijn vele bijzondere foto’s is het een nieuwe kroniek van het dorpsleven geworden.

Het boek is samengesteld door Rook Belder, secretaris van de Oranjevereniging, die een hele serie boeken over de geschiedenis van Westmaas (de kerk, de muziek, het verenigingsleven, de oorlog) op zijn naam heeft staan. Het boek wordt de leden gratis aangeboden, maar bijdragen zijn zeer welkom. Niet-leden en andere belangstellenden kunnen zo lang de voorraad strekt “100 jaar Westmaas en Oranje” voor € 20,00 kopen.

Eind maart is huis-aan-huis in Westmaas het jaarlijkse oranjeboekje bezorgd, het programmaboekje met alle activiteiten in het komende jaar. Een prominente plaats neemt het programma voor Koningsdag (27 april) in met o.a. een aubade in de kerk, een concert door de muziekvereniging Da Capo en een optocht met als thema “Ik hou van Holland”. Verder zijn er op de dag springkussens voor de kinderen, muziek op het kerkplein, oranjebitter drinken, een modeshow en de traditionele volksspelen in het centrum bij de Dorpskerk.

Op 4 mei wordt in de Dorpskerk en bij het oorlogsmonument naast de kerk de herdenking van de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog gehouden die de Oranjevereniging daar sinds enkele jaren organiseert.

In september a.s. besteedt de Oranjevereniging uitgebreid aandacht aan het 100-jarig bestaan. Op vrijdag 22 september, precies de dag het jubileum, is er in de kerk een herdenkingsbijeenkomst voor leden en genodigden, met sprekers, muziek en een ontvangst. De volgende dag is er eerst een ontmoeting op het kerkplein met muziek. Voor het middagprogramma wordt gedacht aan een activiteit met een historisch thema voor ouders en kinderen. ’s Avonds is er een groot jubileumfeest in de evenementenlocatie van De Koningshoeve. Vanaf Koningsdag zijn hiervoor in het dorp kaarten (€ 10,00) te koop.

Comments are closed.