Na een lange zoektocht heeft op woensdag 8 januari Eelse Bies, oprichter van Stichting Dok-C, het voorzitterschap overgedragen aan Dirk-Jan List.

Vorig jaar gaf Bies aan dat hij het tijd vond een stapje terug te gaan doen. De voormalig cultuuraanjager richtte in 2015 Dok-C op, met als doel kunst en cultuur in de Hoeksche Waard op de kaart te zetten en bij de politiek onder de aandacht te brengen. Dat doel is in zijn ogen behaald.

“Kunst en cultuur zijn belangrijk in de samenleving. In de Hoeksche Waard gebeurde al veel, maar ontbrak het aan verbinding. Op dat gebied is de afgelopen jaren een duidelijke slag geslagen. Ook het ondersteunen en initiëren van kunst- en cultuurprojecten heeft zijn vruchten afgeworpen. En nu in opdracht van de gemeente hard gewerkt wordt aan het schrijven van een cultuurnota, is een belangrijke stap gezet in het borgen van cultuurbeleid,” aldus Bies.

Een opvolger voor Bies, die een groot cultureel netwerk heeft opgebouwd, was echter niet snel gevonden. Dok-C is dan ook zeer verheugd dat Dirk-Jan List, directeur van museum Hoeksche Waard, bereid is de uitdaging aan te gaan. Hoewel List nog maar kort werkzaam is in de Hoeksche Waard, ziet hij het als een eer voor de taak van voorzitter te zijn gevraagd.
“Een uitgelezen kans om de culturele sector in de Hoeksche Waard te leren kennen,” en daarmee gaf Bies tijdens zijn laatste werkgroep-vergadering symbolisch de voorzittershamer over aan List.

Bies blijft betrokken bij een aantal lopende projecten, waarmee van een definitief afscheid nog geen sprake is. Het creatieve bloed kruipt immers waar het niet gaan kan.

Comments are closed.