Afgelopen woensdag ging met een volle zaal in het Rabobankgebouw het Cultuurdebat van start. Verwachtingsvol luisterde het publiek naar de antwoorden van de politieke afgevaardigden van 10 van de 13 partijen, op de door Gert van ‘t Hof gestelde vragen naar aanleiding van vijf diverse stellingen.

Astrid Butter van Groen Links haalde bij de inleiding het gesprek meteen naar het onderwerp van de avond – cultuur – door aan te geven dat haar partij de subsidies voor cultuur wil gelijktrekken met die van sport. Mark de Koning van de PvdA vulde aan dat zijn partij vindt dat iedereen ongeacht afkomst en inkomen moet kunnen deelnemen aan cultuur. Daarbij citeerde hij Wim Kok: “Kunst houdt je uit de waan van de dag. Het is een stukje verbeelding en schoonheid waar iedereen recht op heeft.” Miranda den Tuinder gaf direct aan dat D66 zich hard maakt voor een theater in de Hoeksche Waard. En Lokalen HW gaat volgens Marga van Hulst voor “Kunst, cultuur en sport voor body and mind”. Met deze gevleugelde uitspraken ging het debat van start, waarbij Gert van ’t Hof het de dames en heren politici niet makkelijk maakte.

Naast de stelling ‘Cultuur moet net zoveel aandacht en middelen krijgen als sport’, zorgden de stellingen ‘Er wordt al genoeg geld uitgegeven aan cultuureducatie op school’ en ‘Niet één theater, maar verdeeld over de Hoeksche Waard meerdere betaalbare cultuurruimten’ voor emotionele en uiteenlopende reacties bij zowel bezoekers als politici. Het publiek dat, naast afgevaardigden van de verschillende politieke partijen, vooral bestond uit cultuuraanbieders en cultuurliefhebbers, reageerde dan weer enthousiast, dan weer verontwaardigd op de gegeven antwoorden. Volgens hen durfden weinig partijen zich concreet te uiten en gaf lang niet elke partij blijk weet te hebben van het onderwerp cultuur.

Heeft het debat iets opgeleverd? “Ja,” zegt daarop de organisatie. De grote gemene deler deze avond was de duidelijke behoefte aan gedegen cultuurbeleid en het adequaat faciliteren voor de uitvoering daarvan.
Directeur van Museum Hoeksche Waard Belle van den Berg is positief over de uitslag van het debat. Het heeft in ieder geval de politieke partijen geprikkeld.
Eelse Bies voorzitter van stichting Dok-C is iets gereserveerder en vindt het glas half vol. Hij geeft aan het fijn te vinden dat er zoveel politieke partijen aanwezig waren, maar wil nu echt doorpakken op cultuurbeleid. Hij geeft aan dat er in 2016 en zelfs daarvoor al onderzoek is gedaan (nota bene geaccrediteerd door alle gemeenten van de Hoeksche Waard) waarbij tien aandachtsvelden naar voren zijn gekomen waarop de politiek kan inspelen. Hij roept de politici op daarvan kennis te nemen in aanloop naar het opzetten van cultuurbeleid en biedt aan vanuit Dok-C mee te denken in het formuleren van de visie.

Tot aan de verkiezingen kunt u op de Facebookpagina van het Cultuurdebat en Dok-C, als ook op de website van Dok-C, meer informatie vinden over de verschillende standpunten van de politieke partijen ten aanzien van cultuur, aanvullende onderzoeken en achterliggende informatie! BLIJF OP DE HOOGTE zodat u weet wat u kiest!

Comments are closed.