Van bitter naar zoet

Voorjaar en ons eiland bruist!
Het eerste raapzaad strooit gul geel.
De bloesem bloesemt zelfs grijze luchten vrolijk
en trakteert op roze-wit blommige tijden,
waarover wij, als naar een altaar, mogen schrijden.
Vroege zonnestralen beroeren boomtoppen.
En ons gemoed … dat verandert van bitter naar zoet …
Ons gemoed
verandert
van bitter
naar zoet

De eerste kikkers laten zich horen
en minuscule pulletjes schieten naar voren
langs hun peddelende moeder-eend.
Vrolijke plukken fluitenkruid schieten uit,
het paarse hondsdraf steekt ondeugend af,
je ziet ze gewoon genieten tussen lentegroene grassprieten.

Terwijl lammertjes doddig dartelen door groene weiden
en velen zich in het voorjaar verblijden,
worden tafels vol gepraat
over stikstof, boeren en klimaat.
Maar … hoe komen wij van woord naar daad?
Met al die zorgwekkende zaken voelt het leven zuur,
líjken belangen verstrengeld en de tol te duur.
Hoe veranderen wij dit gemoed van bitter naar zoet?
Verander
dit gemoed
van bitter
naar zoet

Naar zoet…
In een vlaag kan ik ze bespeuren, die eerste zoete geuren.
Op hoge tak klinken merelkoren en er zijn ook al kievitskuikens geboren.
Met hun onmiskenbaar zoemend geluid, vliegen overal de bijen uit.
En kijk, daarboven in de lucht, twee zwaluwen zó behendig in hun vlucht.
Zij nemen mijn gedachten mee op zoek naar een idee …

©Sabine Alders-du Bosc

Comments are closed.