De korenmolen De Hoop in Maasdam bestaat 200 jaar. Aan dat bijzondere jubileum wordt uitgebreid aandacht besteed op zaterdag 15 oktober a.s. tijdens de 10e regionale Molendag, wanneer alle molens in de Hoeksche Waard in de schijnwerpers komen te staan. Voor de beide molens in Maasdam – naast De Hoop staat in de kern Maasdam/Sint Anthoniepolder ook de Poldersche Molen – is een uitgebreid programma van culturele en andere activiteiten voorbereid. Iedereen die belangstelling heeft kan daaraan meedoen.

Bij de jarige molen De Hoop worden voor bezoekers rondleidingen gegeven, is er gratis koffie, thee en limonade, verkoop van molensteenkoeken, speciale aandacht voor de jeugd, verkoop van boeken, demonstraties van Bakker Jan de Koning, Koens Brood en de KunstBus. De activiteiten duren van 10.00 tot 17.00 uur.
Bij de naburige Poldersche Molen zijn ook de hele dag demonstraties te zien van spinnen, een nettenboeter, een imker en een palingroker. Er is muziek en zang, verkoop van cadeauartikelen en een grabbelton. Het Waterschap Hollandse Delta laat zich zien en er zijn optredens van de Verhalenkaravaan. Bij beide molens kunnen de kinderen meedoen aan een speurtocht met prijsjes. Tussen De Hoop en de Poldersche Molen zorgt de Hoeksche Tuk Tuk voor gratis vervoer van de bezoekers.
Een stukje geschiedenis. De kernen Sint Anthoniepolder en Maasdam waren van oorsprong niet in het bezit van een korenmolen. De inwoners van Sint Anthoniepolder moesten met een bootje naar Mijnsheerenland om daar hun graan te laten malen. De inwoners van Maasdam moesten hun graan laten malen op de korenmolen van het nabijgelegen Puttershoek. In 1822 werd door de beurtschipper Jan Tielemanszoon Visser, die aan de Polderdijk in Sint Anthoniepolder woonde, met geld uit een erfenis, aan de Gatsedijk in Maasdam een geheel nieuwe korenmolen gebouwd. Deze molen kreeg de naam De Hoop.
Uit bouwtechnisch onderzoek is gebleken dat de molen waarschijnlijk rond het jaar 1870, wegens windbelemmering ten gevolge van het toenemen van dijkbebouwing, is verhoogd van een achtkantige grondzeiler korenmolen tot de huidige achtkantige stellingkorenmolen. In 2016 is de molen grondig gerestaureerd en is De Hoop na een stilstand van enkele jaren weer volledig in gebruik. Vincent van Dinter is sinds 1994 verbonden aan deze korenmolen, eerst als leerling en nu als molenaar.
De Poldersche of Sint Anthoniemolen is in 1842 gebouwd ter vervanging van een veel kleinere poldermolen die te weinig capaciteit hadden. Vermoedelijk stond in dit gebied al sinds 1514 een molen. Bij calamiteiten en festiviteiten wordt de Poldersche Molen nog ingezet als watermolen om water uit de polder naar de Binnenmaas te malen. Het gevlucht (de wieken) is met zijn 28,6 meter een van de grootste van Nederland. Meta Bosch is sinds april van dit jaar molenaar op deze molen. “Het mooie aan de poldermolen”, zegt zij, “vind ik het in weer en wind malen van water. De vrijheid van de omgeving en het uitzicht op de natuur!”

Comments are closed.