Het mag weer. U kunt weer komen genieten van de exposities in het Landbouwmuseum. Vanaf zaterdag 5 juni op dinsdag t/m zondag van 10.30 uur tot 16.30 uur is het museum te bezoeken.

Het Landbouwmuseum op Tiengemeten geeft een beeld van de landbouwmechanisatie (1920-1955). Diverse landbouwmachines en landbouwproducten tonen de ontwikkeling. Aan de suikerbietenteelt en de teelt van meekrap wordt dit jaar extra aandacht besteed.
Op proefveldjes worden graansoorten, suikerbieten, aardappelen, diverse groenten en de Hoeksche akkerranden geteeld.
Op een simulator trekker kunnen de kinderen beleven hoe deze werkt.
De meccano expositie mag niet overgeslagen worden: In de educatieve ruimte kunnen ouders en kinderen hun hart ophalen. Je kunt er naar kijken en genieten en zelfs mee spelen.
Kortom, de moeite waard!

Comments are closed.