Tijdens een feestelijke bijeenkomst op het vernieuwde molenerf is vrijdagmiddag 3 september de gerenoveerde korenmolen De Lelie in Puttershoek (1836) opnieuw in gebruik genomen. Daarmee kwam een einde aan een project van ruim anderhalf jaar, waarbij de kelder en het motorhuis weer toegankelijk zijn gemaakt, gerestaureerd en voor bezoekers ingericht.

In de kelder is nu een model te zien van de stoommachine die in het verleden bij windstilte de molen draaiende hield. In de machinekamer kunnen bezoekers meer te weten komen over de stoommachine die daar van 1902 tot 1914 in bedrijf was. Er is o.a. een documentaire over de historie van De Lelie te zien. Op verschillende plaatsen hangen informatieborden die de geschiedenis en het gebruik van de molen toelichten. Ook het molenerf is opgeknapt. Hier is o.a. een hellingbaan aangelegd voor mensen die geen gebruik kunnen maken van de trap. Daarnaast is met veel inzet van vrijwilligers en met financiële steun van enkele sponsors een traditioneel houten schuurtje naast de machinekamer gebouwd. Daar zijn een werkplaatsje en een openbaar toilet ondergebracht.

Bij de officiële heropening zette eerste Harry van Waveren, de wethouder Cultureel Erfgoed van de gemeente Hoeksche Waard, samen met de molenaar Jesse in ’t Veld de schoorsteen van de stoommachine overeind. Daarna ontsloot Willy de Zoete, Gedeputeerde Cultuur en Erfgoed van de provincie Zuid-Holland, de toegang tot het motorhuis samen met Nico Papineau Salm, voorzitter van de Vereniging De Hollandsche Molen. Deze drie vertegenwoordigden de instanties die de renovatie voor een groot deel financieel mogelijk hebben gemaakt.

De Gedeputeerde overhandigde Jan Booden, voorzitter van de Stichting Molens Hoeksche Waard, een oorkonde met een “Compliment voor een Monument”, een maandelijkse onderscheiding van het provinciebestuur. Wethouder Van Waveren waardeerde de manier waarop de mensen van de molenstichting erin slagen de geschiedenis van de molens letterlijk en figuurlijk toegankelijk te maken. Door de verhalen te vertellen en door zoveel mensen en instanties te betrekken bij de molens in de Hoeksche Waard. De voorzitter van De Hollandsche Molen verwachtte dat het in de nabije toekomst ook nog wel zal lukken om in het motorhuis een echte stoommachine te plaatsen. Daarmee zou De Lelie een uniek stuk cultureel erfgoed worden: de enige molen in Nederland die wordt aangedreven door een stoommachine.

Jan Booden herinnerde eraan hoe de renovatie van De Lelie mogelijk werd doordat de molen in oktober 2019 bij een internet-verkiezing de landelijke Molenprijs (75.000 Euro) van de BankGiro Loterij en De Hollandsche Molen in de wacht sleepte. Daarna kwamen de steun van de gemeente en de provincie en de sponsorbijdragen van een aantal culturele fondsen, naast een eigen investering van de molenstichting. De renovatie is met veel vakmanschap uitgevoerd door de Restauratie Werkplaats Schiedam en met hulp van veel vrijwilligers. Booden bedankte alle betrokkenen voor hun inzet en hun enthousiasme.

Comments are closed.