Wat is de visie van de verschillende politieke partijen hierover?

CDA
* Vanuit het cultuurdebat: Kunst is vaak op een kleinschaliger manier verenigd dan sportverenigingen. Ze weten minder goed de weg naar de gemeente.
* Vanuit het partijprogramma: CDA’ers hebben de overtuiging dat iedereen meetelt en dat iedereen het verdient om tot zijn recht te komen. Het CDA hecht met betrekking tot jongeren daarom een groot belang aan het ontwikkelen van talenten, sociale vaardigheden en het eigen maken van waarden en normen. Dit gaat het best spelenderwijs, bijvoorbeeld door het aanbieden van sportieve en culturele activiteiten in en rond school. Daarom zet het CDA ook stevig in op de ontwikkeling van Brede Scholen.

ChristenUnie
* Vanuit het partijprogramma: De ChristenUnie wil ruimte geven voor de verdere ontwikkeling van cultuur in de Hoeksche Waard. En wil ook gratis kunst en cultuur in de open lucht stimuleren. Verder vindt de ChristenUnie het belangrijk een financiele tegemoetkoming voor ouderen met een smalle beurs te bieden, om deel te kunnen nemen aan culturele activiteiten.

Cromstrijen 98
* Vanuit het partijprogramma:
Cromstrijen 98 wil dat de gemeente soepel omgaat met het verlenen van vergunningen voor evenementen. En bovendien dat niet-commerciële activiteiten met een maatschappelijk belang vrij zijn van leges. De vergunningsaanvraag voor terugkerende evenementen moet makkelijker zijn. Op het gebied van verenigingen geldt dat er meer valide opties zijn zoals samenwerkingsverbanden, fusies en verzelfstandiging. Per kern en situatie zal de best mogelijke optie moeten worden afgewogen en maatwerk moeten worden geleverd.

D66
* Vanuit het cultuurdebat: Wat sport is voor je lijf is cultuur voor je geest.
* Vanuit het partijprogramma: D66 wil de sport- en cultuurregeling voor gezinnen met lage inkomens wordt verruimd. Verder vindt D66 dat de gemeente een actieve rol heeft om cultuurinitiatieven te verbinden, bijvoorbeeld als het gaat om expositie van kunstenaars en beschikbare locaties.

Groen Links
* Vanuit het cultuurdebat: Groen Links wil subsidies voor cultuur gelijktrekken met die van sport en denkt dat sportvoorzieningen kunnen worden vol gelegd met zonnepanelen en dat vanuit de winst die daaruit voortkomt, subsidie kan worden gegeven aan cultuur.
* Vanuit het partijprogramma: Initiatieven voor nieuw kunst- en cultuuraanbod worden tevens ondersteund.

Hart voor alle kernen
* Vanuit het partijprogramma: Cultuur is belangrijk. We hebben een goed aanbod van boeken/kunst/cultuur/muziek/sportevenementen, dat moet zo blijven.

Lokalen HW
* Vanuit het cultuurdebat: Kunst, cultuur en sport….body en mind.
* Vanuit het partijprogramma: De slogan is ‘Lokaal voor allemaal’. Daar vallen de volgende standpunten onder: Gelijke mogelijkheden en kansen voor elk individu; en een actief en sterk verenigingsleven, beschikbaarheid van goede basis-, en sport- en cultuurvoorzieningen.

Onafhankelijk HW
* Vanuit het cultuurdebat: Aandacht creëer je zelf, maak duidelijke plannen en vraag daar geld voor.

 Progressief HW
* Vanuit het cultuurdebat: Sport en cultuur leveren een bijdrage aan de sociale cohesie.
* Vanuit het partijprogramma: PHW wil dit bewerkstelligen door de deelname aan het cultuur(en sport)fonds voor kinderen die in armoede leven te bevorderen.

PVDA
* Vanuit het partijprogramma: Sport en beweging zijn belangrijk. De PVDA stimuleert het sportief actief zijn, individueel of in verenigingsverband. De gemeente moet (sport)verenigingen dusdanig stimuleren dat zij goed kunnen functioneren. Daarbij erkent de PVDA de inzet van vrijwilligers. Skateparken, speeltuinen en fitnesstoestellen in de openbare ruimte kunne daarbij behulpzaam zijn. Ook pleit de PVDA voor de verdere ontwikkeling van wandel- en fietspaden door de Hoeksche Waard.

Senioren Partij
* Vanuit het partijprogramma: Zonder vrijwilligers is er voor veel sociale verbanden zoals sportverenigingen, buurtclubs en scholen geen toekomst. Ze dragen dus bij aan de sociale cohesie van de samenleving en zijn daarom zeer waardevol. Het belang van vrijwilligerswerk zal de komende jaren verder toenemen, zeker daar waar overheidssteun mogelijk nog zal wegvallen. De HWSP is van mening dat er voldoende sport- en ontspanningsmogelijkheden voor jong en oud moeten zijn, dus ook voor mensen met een beperking. Voor diegenen waarvoor thuis geen geld is om te sporten of zich aan te sluiten bij een andere vereniging dient er een sport- en cultuurfonds te zijn waardoor jong tot oud in staat wordt gesteld om lid te worden. Individuele initiatieven op dit gebied dienen ondersteund te worden.

SGP
* Vanuit het partijprogramma: De Hoeksche Waard is een gezinseiland waar het voor iedereen prettig moet zijn om te wonen en te recreëren. De balans tussen werk, wonen en recreëren staat bij de SGP voorop. Daar passen geen grootschalige activiteiten en evenementen bij. Belangrijk is om een recreatievoorziening te ontwikkelen die een verantwoorde vrijetijdsbesteding biedt en die ook de zondagsrust, die zo kenmerkend voor het eiland is, niet aantast. Daarom is het gewenst om het centraal op het eiland gelegen Recreatieoord Binnenmaas als familiepark gericht op dagrecreatie verder te ontwikkelen.

VVD
* Vanuit het partijprogramma: De VVD Hoeksche Waard ziet kansen in de samenwerking tussen scholen, voor- en naschoolse opvang en sportverenigingen om kinderen meer te laten bewegen. Scholen en verenigingen zijn heel goed in staat om hier zelf het voortouw in te nemen.  Cultuur – en muziekonderwijs is een taak van de school, met de ouders, en niet van de gemeente.

ONDER DE AANDACHT:
Op vrijdag 16 november slaan RTV Rijnmond en Omroep Hoeksche Waard de handen ineen voor een gezamenlijke uitzending rondom de gemeenteraadsverkiezingen van 21 november aanstaande. Alle lijsttrekkers gaan dan live in debat op beide zenders.

Het debat duurt van 18.00 tot 20.00 uur en we willen daarin vier thema’s behandelen, maar de uitzending start al om 16.00 uur met een voorbeschouwing. Tussen het debat door mag het publiek vragen te stellen en we eindigen het debat met een zogenaamde ‘elevatorpitch’, waarbij alle lijsttrekkers een minuut de tijd krijgen om uit te leggen waarom u op de betreffende partij moet stemmen.

De thema’s die tijdens het debat worden behandeld, zijn:

– Hoe houden we de Hoeksche Waard jong?
– Bereikbaarheid
– Duurzaamheid
– Recreatie en toerisme

Het verkiezingsdebat wordt gehouden in het gebouw van CSG ‘Willem van Oranje’ (locatie Poortwijk), Polderlaan 2,  3261 ZA , Oud-Beijerland.

Zelf aanwezig zijn kan, maar de school heeft beperkte parkeermogelijkheden. Het is niet toegestaan om voor het debat te parkeren bij de Agrimarkt.

Comments are closed.