Wat is de visie van de verschillende politieke partijen hierover?

CDA
* Vanuit het cultuurdebat: Betrek verenigingen bij het onderwijs.
* Vanuit het partijprogramma: Van het CDA krijgen jongeren meer ruimte om hun talent te ontwikkelen. Dit gaat het best spelenderwijs, bijvoorbeeld door het aanbieden van sportieve en culturele activiteiten in en rond school. Daarom zet het CDA ook stevig in op de ontwikkeling van Brede Scholen.

ChristenUnie
* Vanuit het cultuurdebat:
Cultuureducatie is de basis. Besteed meer geld aan de scholen.
* Vanuit het partijprogramma: ChristenUnie wil muziekonderwijs stimuleren voor alle kinderen in de Hoeksche Waard en wil ook de samenwerking tussen scholen en culturele voorzieningen stimuleren.

Cromstrijen 98
* Vanuit het partijprogramma: Cromstrijen 98 vindt juist de kwaliteit van het onderwijs leidend is. De school is meer dan een verzameling klaslokalen en is een centraal punt binnen de gemeenschap. Brede scholen waarbij koppeling gemaakt wordt tussen onderwijs, kinderopvang en bibliotheek verdienen de voorkeur.

D66
* Vanuit het cultuurdebat: Alle scholen een bibliotheek op school. Taalonderwijs is preventieve educatie.
* Vanuit het partijprogramma: D66 wil samen met het onderwijs en Platform voor Kunst en Cultuur werken wij aan cultuureducatie voor jong en oud. Daarbij wil de partij deelnemen aan het Rijksprogramma Cultuureducatie met Kwaliteit en motiveren zij scholen om deel te nemen aan het programma Meer Muziek in de Klas.

Groen Links
* Vanuit het partijprogramma: Groen Links bevordert kunstbeoefening door een goede afstemming met kunsteducatie in samenspraak met scholen. Ook onderschrijven zij een jeugdcultuurfonds, dat alle kinderen in staat stelt om mee te doen aan theater-, dans-, muziek- of kunstlessen.

Hart voor alle kernen
* Vanuit het cultuurdebat: Geef kunstenaars subsidie om op de scholen les te geven.

 Lokalen HW
* Vanuit het cultuurdebat: Extra subsidie voor verenigingen die op scholen les gaan geven.

Onafhankelijk HW
* Vanuit het cultuurdebat: Aandacht creëer je zelf, maak duidelijke plannen en vraag daar geld voor.

Progressief HW
* Vanuit het cultuurdebat: Scholen bewust maken om geld uit te geven aan kunst en cultuur.
* Vanuit het partijprogramma: Progressief Hoeksche Waard wil kunst en cultuur waarborgen. Onder andere door muziekonderwijs en andere vormen van onderwijs op het gebied van kunst en cultuur verder te ontwikkelen.

PVDA
* Vanuit het cultuurdebat: De PVDA wil steviger muziekonderwijs op de scholen.
* Vanuit het partijprogramma: De PVDA wil muziekonderwijs en andere vormen van onderwijs op het gebied van kunst en cultuur versterken. De Bibliotheek is een belangrijke voorziening.

Senioren Partij
Geen informatie.

SGP
Geen informatie.

VVD
* Vanuit het partijprogramma: De VVD vindt cultuur- en muziekonderwijs een taak van de school, met de ouders, en niet van de gemeente.

Comments are closed.