Onder grote belangstelling is op 19 oktober de korenmolen De Goede Hoop aan de Molenweg in Mijnsheerenland, vlakbij de oever van de Binnenmaas, officieel opnieuw in gebruik genomen.

Onder grote belangstelling is op 19 oktober de korenmolen De Goede Hoop aan de Molenweg in Mijnsheerenland, vlakbij de oever van de Binnenmaas, officieel opnieuw in gebruik genomen. De openingshandeling werd verricht door het lid van de gemeenteraad dr. Peter van Loo samen met Marga Prins, een van de buren van de molen. Zij zetten door het losmaken van de vang (rem) de wieken weer in beweging.
De Goede Hoop, die uit 1749 dateert, is in de afgelopen jaren ingrijpend gerenoveerd. De biotoop werd sterk verbeterd, de roeden (wieken) opgeknapt, nieuw hekwerk aangebracht, de windpeluw en de vang vervangen en tenslotte is de molen geheel opnieuw geschilderd. De restauratie van De Goede Hoop is voorlopig de laatste ingrijpende opknapbeurt. In de afgelopen tien jaar zijn op deze wijze zes molens in de gemeente Binnenmaas aangepakt.
Jan Booden, de voorzitter van de Stichting Molens Binnenmaas, overzag bij de heropening van de molen de afgelopen jaren waarin werd gestreefd naar de ingrijpende restauratie van De Goede Hoop. Hij herinnerde aan de net niet gewonnen strijd om de Molenprijs 2016, de financiële hulp van een aantal belangrijke fondsen, de extra-steun van de gemeente Binnenmaas en het restauratiewerk van de molenwerkplaats Vaags uit Aalten. Hij roemde ook de rol van de omwonenden, die te hulp kwamen bij het verbeteren van de biotoop van de molen.
Peter van Loo overzag in zijn toespraak de rol van de gemeente bij de restauratie van een serie molens in de afgelopen jaren. Hij noemde achtereenvolgens de molen van Goidschalxoord, de Poldersche Molen in Maasdam, Windlust in Westmaas, de Oostmolen in Mijnsheerenland, De Hoop in Maasdam en nu dus als laatste De Goede Hoop in Mijnsheerenland. Voor de vijf eerstgenoemde molens heeft de gemeente Binnenmaas bedragen tussen de € 85.000 en € 150.000 ter beschikking gesteld, voor de laatste totaal € 58.000. Een subsidietoezegging door de gemeente fungeert vaak als stimulans bij het aanboren van subsidies bij andere instanties en financiële fondsen.
Kijkend naar de toekomst zag de heer Van Loo perspectief voor het cultureel erfgoed als de molens in Binnenmaas en Korendijk. Hij wees op de recente nota "Integraal erfgoedbeleid Hoeksche Waard 2019-2023", die aan de nieuwe gemeente Hoeksche Waard ter vaststelling wordt aangeboden. Voor de 10 molens van de nieuwe Stichting Molens Hoeksche Waard wordt daarin voorgesteld € 60.000 per jaar voor de vaste lasten uit te trekken. En er is een plan voor het opstellen van een groenbeheersplan rondom alle molen biotopen. De heer van Loo adviseerde de komende gemeenteraad om de nota Erfgoedbeleid Hoeksche Waard vast te stellen en daarmee ook de plannen voor de molens.

Comments are closed.