De renovatie van de korenmolen De Lelie in Puttershoek is klaar. Sinds begin 2020 is gewerkt aan de restauratie van het motorhuis en de kelder van de historische korenmolen. De werkzaamheden zijn voor een groot deel bekostigd uit de landelijke Molenprijs, die de molen in 2019 bij een verkiezing via internet met steun uit de hele Hoeksche Waard in de wacht sleepte.

De Lelie, die dateert uit het jaar 1836, wordt op 3 september officieel opnieuw in gebruik gesteld door Harry van Waveren, de wethouder Cultureel Erfgoed van de gemeente Hoeksche Waard. Hij was het ook die in februari vorig jaar het project startte door een begin te maken met het openen van de doorgang naar de kelder en het motorhuis. Daar stond in het verleden een stoommachine om in tijden van windstilte de molen toch te laten draaien.

Bij de renovatie van de molen vanaf begin 2020 is de machinekamer waterdicht gemaakt, geïsoleerd en verder gerenoveerd. Op het dak zijn de schoorsteen van de stoommachine en de kolenstortbak gereconstrueerd. Voor de veiligheid is er een hekwerk op het dak aangebracht, volledig in stijl met de rest van het gebouw.

De kelder onder de molen is teruggebracht in de staat zoals deze tot 1955 was. De plavuizen vloer is geëgaliseerd en opnieuw gelegd en alle wanden zijn opnieuw van een dunne stuclaag voorzien. De doorgang tussen de kelder en machinekamer is weer opengehakt. De kelder is weer toegankelijk gemaakt vanaf de begaande grond.

Op het molenerf is een hellingbaan aangelegd voor mensen die geen gebruik kunnen maken van de trap. Daarnaast is met veel inzet van vrijwilligers en met financiële steun van enkele sponsors een traditioneel houten schuurtje naast de machinekamer gebouwd. Daar zijn (publieke) sanitaire voorzieningen en een werkplaatsje ondergebracht. Leuk detail: de dakpannen van de schuur zijn afkomstig van het bekende partycentrum De Posthoorn, dat tot 2020 vlakbij de molen stond.

In de afgelopen maanden is gewerkt aan de inrichting van de kelder en het motorhuis. In de machinekamer kunnen bezoekers straks alles te weten komen over de vroegere stoommachine die de maalstenen bij windstilte kon aandrijven. Voor deze presentatie is o.a. een documentaire gemaakt, die in de machinekamer te zien zal zijn. Verspreid in de molen komen een aantal informatieborden te hangen die de historie en het gebruik van de molen toelichten.

De Lelie is eigendom van de Stichting Molens Hoeksche Waard, die 10 van de 12 molens in deze gemeente beheert. De ingrijpende renovatie is uitgevoerd door de Restauratie Werkplaats Schiedam en door veel vrijwilligers. Het project was financieel mogelijk dankzij de landelijke Molenprijs van de BankGiro Loterij en de Vereniging de Hollandsche Molen (75.000 Euro), die De Lelie eind 2019 won. Daarnaast kwamen er een eigen bijdrage van de molenstichting, subsidies van de gemeente Hoeksche Waard en de provincie Zuid-Holland en sponsorbijdragen van verschillende culturele fondsen.

Comments are closed.