De spanning stijgt. De strijd om de Molenprijs 2019 van de BankGiro Loterij en de Vereniging De Hollandsche Molen loopt ten einde. Tot dinsdag a.s., 1 oktober, om 12.00 uur kan iedereen die dat nog niet heeft gedaan, nog stemmen op de korenmolen De Lelie. De molen uit Puttershoek dingt dit jaar mee naar de hoofdprijs van € 75.000. Bij winst zal het geld worden bestemd voor de restauratie van de kelder en het motorhuis onder de molen. In de afgelopen dagen hebben vrijwilligers van de Stichting Molens Hoeksche Waard nog intensief actie gevoerd om stemmen te werven. In het komende weekend komen zij voor het laatst in actie.

Wie gaat de strijd om de Molenprijs 2019 in haar voordeel beslechten? Het is nog altijd geen gelopen race. Jan Booden, voorzitter van de molenstichting, verwacht dat het weer op de laatste dagen aankomt: “De ervaring leert dat de molen waarvoor het langste actie wordt gevoerd, de meeste kans maakt. Wij weten niet hoeveel stemmen iedere molen inmiddels heeft verzameld, want de organisatie maakt geen tussenstanden bekend. Maar vermoedelijk wordt de wedstrijd in de laatste dagen beslist. Wie de aandacht weet vast te houden maakt kans op de hoofdprijs. Daarom blijven wij tot volgende week dinsdag wanneer de stembus dichtgaat, volop actie voeren, blijven wij e-mail adressen verzamelen en mensen vragen om te stemmen op www.molenprijs.nl/delelie”.

Dat leidt tot opvallende activiteiten. Zo kreeg de molenaar van De Lelie, Jesse in ’t Veld, dinsdagavond tijdens de vergadering van de gemeenteraad de gelegenheid om de aandacht te vestigen op de actie voor zijn molen en deed ook burgemeester Veldhuijzen een oproep om op De Lelie te stemmen. Woensdag waren vrijwilligers de hele dag met flyer en stemkaarten aanwezig op de senioren- en vrijwilligersbeurs in De Drie Lelies in Puttershoek.

Voor de komende dagen staan onder andere de Burendag in de Wijk Van Je Leven op het Zomerplein (’t Huys te Hoecke) in Puttershoek, het evenement Nazomerkriebells in Piershol, de Appelplukdag bij de Kikkershoek in Mijnsheerenland, de Poldermarkt in Strijen, de Wijnroute in Numansdorp, de wandeling in de tuinen van het Hof van Moerkerken en de Fruitsapdag aan de Ritselaarsdijk op het programma van de vrijwilligers om er te flyeren en stemmen te werven. Op zondag volgen tenslotte nog de open dag van de manège De Mustang in Zuid-Beijerland en een excursie langs akkerranden van Hoeksche Waards Landschap aan de Westdijk, waar bezoekers wordt gevraagd hun stem op de De Lelie uit te brengen.

Een attractie wordt zeker ook dit weekend de komst van een zeldzaam werktuig naar het terrein van de molen De Lelie aan de Molendijk in Puttershoek: de stoomtrekker ‘Helen’ van de houtzaagmolenaar Patrick Braak uit Gouda. De machine, die in 1910 werd gebouwd bij Ransomes, Simms and Jefferies in Ipswich (GB), weegt 6,7 ton en is 5 meter lang. De trekker werd tot medio jaren ‘60 in Frankrijk gebruikt, kwam daarna in Nederland terecht, werd hier gerestaureerd en is sinds 1995 weer in bedrijf. ‘Helen’ heeft 6 NHP (nominal horse power) en was al verschillende keren te zien bij ‘Dordt in Stoom’, waar er o.a. hout mee werd gezaagd.

Molenaar Jesse in ’t Veld is heel trots op de komst van de stoomtrekker naar Puttershoek: “Dit sluit precies aan bij het verhaal van De Lelie. We willen nu eerst de kelder en het motorhuis aanpakken en daar een presentatieruimte van maken om de stoomaandrijving weer zichtbaar te maken. En misschien lukt het ons uiteindelijk om weer een werkende stoommachine te plaatsen, zodat wij bij geen of te weinig wind op een authentieke manier op stoom kunnen draaien. Dan zou De Lelie de eerste molen ter wereld zijn waar weer een stoommachine gekoppeld is aan een windmolen. Echt uniek!”

Aan de strijd om de Molenprijs, waar De Lelie aan deelneemt, kan iedereen van 18 jaar en ouder meedoen door via de website molenprijs.nl zijn/haar stem uit te brengen. Onder de deelnemers verloot de organisatie een luxe molenarrangement ter waarde van € 450. Iedere stem is ook voor de deelnemende molens geld waard. Voor elke stem die op haar molen is uitgebracht ontvangt de betreffende molenstichting 1 Euro.

Belangrijk is dat iedereen die stemt aansluitend zijn/haar stemt ook bevestigt. Wie heeft gestemd, ontvangt direct daarna per mail een bericht van de organisatie met het verzoek die stem te bevestigen. Stemmen op De Lelie kan nog tot 1 oktober via www.molenprijs.nl/delelie. Per e-mail adres mag één stem worden uitgebracht. Wie meer e-mailadressen heeft, kan ook meerdere stemmen uitbrengen.

Comments are closed.