De korenmolen Windlust in Westmaas is, na de recente vervanging van de wieken, weer in gebruik genomen. Tijdens een feestelijke bijeenkomst stelde wethouder Harry van Waveren (o.a. Erfgoed en Cultuur) op zaterdag 24 juni de historische korenmolen (AD 1853) officieel opnieuw in bedrijf.

De vervanging van de roeden (molentaal voor wieken) was nodig nadat in maart 2022 na een inspectie de molen was stil gezet. Bij dat onderzoek was gebleken dat de kwaliteit van de constructie en het laswerk van de roeden te wensen overliet. Het was een grote teleurstelling dat zo kort na de ingrijpende restauratie van de Windlust in 2008/2009 alweer nieuwe wieken nodig waren. Wieken die normaal 30 tot 50 jaar meegaan, moesten nu al na 14 jaar worden vervangen, zo vertelde bij de heropening Jan Booden, de voorzitter van de Stichting Molens Hoeksche Waard.
Hij zag terug op een spannende periode van geldwerving en voorbereiding van herstel van de molen, die met medewerking veel vrijwilligers en instanties kon worden beperkt tot iets meer dan een jaar. Op Koningsdag eind april jl. kon de molen alweer in volle glorie draaien en malen. Jan Booden bedankte in het bijzonder de huidige en vorige molenaar, Ab Mulder, alle andere actieve vrijwilligers, de Vrienden van Windlust en de deskundigen van de Restauratie Werkplaats Schiedam voor hun inzet. Daarnaast bedankte hij de vele fondsen die een financiële bijdrage hebben geleverd en de gemeente Hoeksche Waard voor een extra subsidie.
Wethouder Van Waveren sprak zijn waardering uit voor de groep mensen in en rond Westmaas die de waarde inziet van cultureel erfgoed als deze korenmolen en die zich daarvoor inzet. “Dat is niet overal het geval”. Hij wees ook op het belang van een echte functie voor een monument: “Een monument moet functioneren. Een molen moet draaien”. Hij bedankte de molenaar en het bestuur van de Stichting Molens Hoeksche Waard die zich voortdurend inspannen voor het behoud en het beheer van de molens.
Daarna stelde de wethouder de molen officieel opnieuw in bedrijf. Op de omloop van de hoge stellingkoren bracht hij, samen met molenaar Bob van der Hee, de wieken in beweging door de vang (rem) te lichten. Later die ochtend bakte Van Waveren voor de gasten bij de heropening pannenkoeken van het meel (Zeeuwse Vlegel) dat in de afgelopen dagen op de molen is gemalen.

Comments are closed.