De molen Windlust in Westmaas wordt, na de recente vervanging van de wieken, weer in gebruik genomen. Tijdens een feestelijke bijeenkomst op 24 juni a.s. zal wethouder Harry van Waveren (o.a. Erfgoed en Cultuur) de historische korenmolen (AD 1853)) officieel opnieuw in bedrijf stellen.

De vervanging van de roeden (molentaal voor wieken) was nodig nadat in maart 2022 na een inspectie de molen was stil gezet. Bij dat onderzoek was gebleken dat de kwaliteit van de constructie en het laswerk van de roeden te wensen overliet. Het bestuur van de Stichting Molens Hoeksche Waard (SMHW), eigenaar van alle tien gemeentelijke molens, besloot daarop de molen stil te zetten en voorbereidingen te treffen voor vervanging van de wieken en voor acties om dat te financieren.

De constructie van de nieuwe wieken en de financiële acties verliepen zo voorspoedig dat de vervangende wieken eind april al konden worden aangebracht. Aansluitend werd in enkele dagen het hekwerk opnieuw gemonteerd. Zo kon op Koningsdag de molen alweer volop draaien.

Op zaterdag 24 juni a.s.is de officiële ingebruikneming. Dan zal wethouder Van Waveren, samen met de molenaar Bob van der Hee, op de omloop van de molen de vang (rem) lichten en daarmee de molen opnieuw in bedrijf stellen. Daarna is er gelegenheid de molen te bezichtigen en zal de wethouder voor de gasten pannenkoeken bakken van meel dat in de afgelopen weken op de gerestaureerde molen is gemalen. De feestelijkheden beginnen om 11.00 uur.

Met het vervangen van de wieken was een groot bedrag gemoeid. Het
karwei is financieel mogelijk gemaakt door giften van een groot aantal fondsen: de J.E. Jurriaanse Stichting, Prins Bernhard Cultuur Fonds, dr. Hendrik Muller’s Vaderlandsch Fonds, Stichting Dinamo Fonds, Van der Mandele Stichting, het Molenfonds van de Vereniging de Hollandsche Molen en de gemeente Hoeksche Waard.

Ongeveer de helft van de kosten is opgebracht door de Vrienden van de Windlust (400 leden) en met andere acties onder de inwoners van Westmaas, waaronder een sponsorloop door bassischool leerlingen. Bij de feestelijkheden rond de heropening zijn de Vrienden speciaal welkom.

Comments are closed.