Alle gemeenteraadsleden van de vijf gemeenten hebben via de mail een brief gekregen over de rol en de betekenis van Dok-C met als motto "Kunst en Cultuur doen ertoe in de Hoeksche Waard". De brief is vergezeld van de uitslag van Helma Wagemakers onderzoek, power point en videopresentatie .

Enkele punten uit de brief:
De reden om deze brief nu te versturen heeft alles te maken met de vorming van één gemeente Hoeksche Waard en de daarmee gepaard gaande organisatorische en beleidsmatige invulling ervan.
Ten aanzien van het toekomstig beleid zullen wij als platform het zeer op prijs stellen als Dok-C bij de ontwikkeling van kunst en cultuurbeleid nauw betrokken wordt.
Ook roepen we de politieke partijen nadrukkelijk op om in hun verkiezingsprogramma’s transparant en zo concreet mogelijk aandacht te besteden aan het belang van kunst en cultuur in de Hoeksche Waard. Immers, kunst en cultuur doen ertoe.
Enkele aandachtspunten voor de toekomst:
verbinding leggen met kerngericht werken; het organiseren van een breed opgezet netwerkbijeenkomst in 2019; het organiseren van een culturele manifestatie in 2020 met als thema "één in de Hoeksche Waard"; het realiseren van een financiële basis en het oprichten van Stichting Dok-C.

Dok-C is één in één Hoeksche Waard. Politiek maak er gebruik van.

Comments are closed.