Plaats: Hoeksche Waard
Locatie:
Begindatum: 31 januari 2019
Aanvangstijd: 10:00
Einddatum: 15 april 2019
Eindtijd: 21:30

Ondernemersgala Hoekschewaardse ondernemers

Aan Stichting Dok-C, Hoekschewaards Platvorm voor kunst en cultuur is gevraagd om kunstenaars in de Hoeksche Waard uit te nodigen om voor dit evenement een kunstwerk te ontwerpen, waarbij vooral gedacht wordt aan een drie dimensionaal object dat tijdens het ondernemersgala als prijs zal worden uitgereikt.

Het gaat om een viertal prijzen te weten de ondernemersprijs, de startersprijs, de retailprijs en de social impact award prijs.
Het kunstwerk zal bij elk ervan uitdrukking moeten geven aan de betekenis van de bijbehorende ondernemersgroep.

Op de website “ondernemersgalahw.nl” is bij elke ondernemersgroep een korte toelichting gegeven waaruit de nodige inspiratie kan worden geput.
Kunstenaars die overwegen mee te doen kunnen zich uiterlijk 31 januari a.s. melden bij Eelse Bies, voorzitter van Stichting Dok-C.
Voor vragen en nadere toelichting kan men ook bij hem terecht:
06 38928155/eelsebies@me.com

Toegangsprijs: € n.v.t.

Overige informatie:

Comments are closed.