Plaats: Tiengemeten
Locatie: Landbouwmuseum
Begindatum: 30 maart 2019
Aanvangstijd: 10:30
Einddatum: 31 oktober 2019
Eindtijd: 16:30

Het Landbouwmuseum op Tiengemeten staat dit jaar vooral in het teken van
DE SUIKERBIETENTEELT VROEGER
Suikerbieten hebben altijd een belangrijke plaats ingenomen bij de akkerbouw. Het grootste deel werd op de kleigronden geteeld, dus ook in de Hoeksche Waard en op Tiengemeten. Zaaien, verplegen en vooral oogsten gaf bij deze teelt veel en zwaar handwerk. Voor zaaien, schoffelen en transport werd tot ca. 1950 veelal met paarden gewerkt. De oogst was jarenlang alleen handwerk (ca 150 jr.). Na 1960 werden verschillende typen bietenrooiers ontworpen. In enkele jaren was het handwerk overgenomen door machines. De vrijwilligers van het museum geven u desgewenst uitgebreid informatie over de wijze van telen van de suikerbieten, de feiten als opbrengsten, maar ook over CO2 opname en moderne wijze van gebruik van het product dat minder schadelijk is voor het milieu.
Op de PROEFVELDEN NAAST HET LANDBOUWMUSEUM worden graansoorten, suikerbieten, aardappelen en diverse oude gewassen geteeld. Tevens worden de zogenaamde Hoeksche Randen getoond, die in de Hoeksche Waard honderden kilometers akkerranden sieren en een duidelijk functie hebben in de biodiversiteit.
Ook de MECCANO EXPOSITIE mag niet overgeslagen worden: In de educatieve ruimte kunnen ouders en kinderen hun hart ophalen. Je kunt er naar kijken en genieten en zelfs mee spelen.
Kortom, de moeite waard!

Toegangsprijs:

Overige informatie:

U koopt bij het Info-punt van Natuurmonumenten op de vaste wal bij Nieuwendijk een combi-museumdagkaart: volwassenen € 12,50 en kinderen € 6,25 en u kunt beide musea bezoeken (incl. kosten pont). De pont vaart elke heel uur richting Tiengemeten.
Verdere informatie over de musea, de exposities e.d. vindt u op de websites of bij één van de coördinatoren.
Landbouwmuseum Tiengemeten: Rien Poortvlietmuseum Tiengemeten:
www.landbouwmuseumtiengemeten.nl www.rienpoortvlietmuseum.nl
Johan Dam, tel 06 20156658 Adrie Konijnendijk, tel. 06 22144466
info@landbouwmuseum.nl info@rienpoortvlietmuseum.nl

Comments are closed.