Plaats: Heinenoord
Locatie: ’t Hof van Assendelft , Hofweg 13 3274 BK Heinenoord
Begindatum: 13 oktober 2022
Aanvangstijd: 19:30
Einddatum: 13 oktober 2022
Eindtijd: 22:00

De Hoeksche Waardse historicus en medeschrijver van het boek De Canon van de Hoeksche Waard, Arjan Nobel, geeft op donderdagavond 13 oktober een lezing in Museum Hoeksche Waard in Heinenoord over een tot nu toe onbekende streekgeschiedenis.

Op 1 april 1572 belandde een legertje watergeuzen min of meer toevallig aan de Hollandse kust voor Den Briel. Op het eerste gezicht was het een weinig spectaculaire gebeurtenis: het Spaanse garnizoen dat in Den Briel gelegerd was, bevond zich niet op zijn post en de geuzen drongen de stad met weinig moeite binnen. De inname van Den Briel door de geuzen bleek het begin van een omwenteling tijdens de Opstand in de Nederlanden en het startsein van een samenwerking tussen verschillende Hollandse steden. Een samenwerking die uiteindelijk zou uitgroeien tot de Republiek der Verenigde Nederlanden. In 2022 is deze gebeurtenis inmiddels 450 jaar geleden.

In veel eerdere studies lag de nadruk bijna geheel op de oorlogsomstandigheden in de steden; veel minder aandacht was er voor het platteland. Arjan Nobel, universitair docent Nederlandse Geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam, gaat tijdens zijn lezing in op de lotgevallen van de inwoners van de Hoeksche Waard in 1572. Uit de lezing zal duidelijk worden dat het weinig verschil maakte wie de dorpelingen tegenover zich hadden: geuzen en regeringstroepen begingen dezelfde wandaden. Voor de boeren en buitenlui vormde de burgeroorlog daarom een bange en benauwde tijd. De plattelandsbevolking ging regelmatig het gevecht aan, ter verdediging van huis en haard. Maar konden ze veel anders? Vluchten behoorde tot de mogelijkheden, maar bracht velen tot de bedelstaf en was zeker voor boeren geen optie.

Toegangsprijs: € 5,00

Overige informatie:

Comments are closed.