Plaats: Heinenoord
Locatie: ’t Hof van Assendelft
Begindatum: 14 december 2023
Aanvangstijd: 19:30
Einddatum: 14 december 2023
Eindtijd: 21:30

Lezing Willy Spaan over Suze Groeneweg uit Strijensas: strijdster tegen sociaal onrecht en de eerste vrouw in de politiek.

Op 7 november 1918 voerde Suze Groeneweg als eerste vrouw het woord in de Tweede Kamer. 105 jaar en een maand later, op 14 december 2023, vertelt Willy Spaan in een lezing over het leven en werk van deze markante en sterke persoonlijkheid. Suze werd in 1875 in Strijensas geboren en zij groeide op in een tijd, waarin Nederland werd beheerst door sociale problemen, grote armoede en standsverschillen. Gedreven door een sterk gevoel voor sociale rechtvaardigheid zette zij zich in voor de zwakkeren in de samenleving. Eerst als onderwijzeres en later als volksvertegenwoordigster namens de SDAP, voorloper van de PvdA. Toen in 1918 de vrouwen in Nederland nog geen stemrecht hadden, werd Suze Groeneweg door mannelijke kiezers als eerste en enige vrouw in de Tweede Kamer gekozen. In 1919 werd zij ook gekozen als lid van Provinciale Staten in Zuid-Holland en als gemeenteraadslid van Rotterdam, waar zij toen woonde. Tot zij ziek werd, was zij actief in drie politieke arena’s tegelijk. Opgebrand voor haar idealen stierf zij in 1940. Suze was met alles de eerste. Hoe dat toeging, hoe men er in de Hoeksche Waard tegenaan keek, wat het heeft opgeleverd en wat het Suze Groeneweg heeft gekost, vertelt Willy Spaan in een boeiende en inspirerende lezing.

Donderdag 14 december 2023
‘t Hof van Assendelft, Hofweg 13 in Heinenoord
19.00 uur Inloop
19.30 uur Aanvang lezing: ‘Suze Groeneweg uit Strijensas, strijdster tegen sociaal onrecht en de eerste vrouw in de politiek
20.15 uur Pauze
20.35 uur Vervolg lezing tot ca. 21.15 uur

Aanmelden noodzakelijk via: www.museumhw.nl bij evenementen
Entree inclusief 2 consumpties (koffie/thee/fris): € 12,50
Vrienden en vrijwilligers van het museum en houders van de museumjaarkaart betalen (op vertoon) € 10,00

Toegangsprijs: € Divers, zie bericht

Overige informatie:

Comments are closed.