Plaats: Heinenoord
Locatie: ’t Hof van Assendelft, Hofweg 13, Heinenoord
Begindatum: 27 januari 2018
Aanvangstijd: 14:00
Einddatum: 27 januari 2018
Eindtijd: 16:00

65 JARIGE HERDENKING WATERSNOOD 1953

Ter gelegenheid van de opening van de expositie “Watersnoodramp 1953” geeft de auteur van het boek ‘De ramp: een reconstructie van de watersnood van 1953’, Kees Slager een lezing. De lezing wordt toegespitst op de Hoeksche Waard, waar de ramp eveneens ongenadig toesloeg.

Cornelis (Kees) Slager (Scherpenisse, 30 mei 1938) is een Nederlands journalist, schrijver en politicus. Hij werkte als journalist voor Het Vrije Volk, de VARA en de VPRO. Slager heeft veel verhalen van ‘gewone mensen’ opgetekend, bijvoorbeeld over de Watersnood of het leven van landarbeiders.

Aan de hand van vijf thema’s wordt de watersnoodramp van 1953 in herinnering gebracht in een tentoonstelling bij Museum Hoeksche Waard. Vijf infopanelen, met tekst en foto’s geven de bezoeker een idee over de dreiging die voorafging, de dag van de ramp zelf, de ontreddering, onzekerheid, angst, verlies maar ook kleine geluksverhalen die men meemaakte. De noodhulp die (langzaam) op gang kwam, met aandacht voor de gebrekkige communicatiemiddelen uit die tijd en de herbouw met hulp van buitenaf, die kwam in de vorm van gereedschappen, geld, inboedels en woningen. Als laatste worden de Deltawerken na de ramp in beeld gebracht.

Aansluitend aan de lezing vindt een rondleiding plaats door de expositie ‘Watersnood 1953’, die vanaf maart 2018 t/m maart 2019 onderdeel vormt van de nieuwe expositie van het museum ‘4000 jaar Hoeksche Waard’.

De lezing vindt plaats in ’t Hof van Assendelft. Inloop vanaf 13.30 uur, aanvang lezing 14.00 uur.

Toegangsprijs: € 7,50

Overige informatie:

Entree bedraagt € 7,50 inclusief twee consumpties en de rondleiding met gids. Vrienden van het museum betalen € 5,00. Aanmelden voor de lezing is verplicht via https://www.museumhw.nl/evenementenlijst/88-lezing-kees-slager-watersnoodramp-1953

Comments are closed.