De korenmolen Windlust in Westmaas kan binnenkort weer draaien. De nieuwe wieken zijn bijna klaar en zullen deze maand worden verwisseld met de oude wieken. Dat gebeurt tijdens een spectaculair karwei op 24 april waar een enorme kraan aan te pas komt.

De vervanging van de roeden (molentaal voor wieken) was nodig nadat in maart 2022 na een inspectie de molen was stil gezet. Bij dat onderzoek was gebleken dat de kwaliteit van de constructie en het laswerk van de roeden te wensen overliet. Hetzelfde probleem deed zich voor bij de korenmolen ’t Vliegend Hert in ’s-Gravendeel.
Het bestuur van de Stichting Molens Hoeksche Waard (SMHW), eigenaar van alle tien gemeentelijke molens, besloot daarop beide molens stil te zetten en voorbereidingen te treffen voor vervanging van de wieken en voor acties om dat te financieren. Voor de molen in Westmaas verliep een en ander zo voorspoedig dat de nieuwe wieken nu al kunnen worden aangebracht. De restauratie van de molen in ’s-Gravendeel is groter en duurder. Daar is de restauratie nog niet begonnen.
“Wij zijn als molenstichting blij dat het, na een jaar van voorbereidingen, fondsenwerving en acties en met de hulp van de Vrienden van de Windlust, binnenkort mogelijk wordt om de molen Windlust weer te laten draaien en malen, vertelt SMHW-voorzitter Jan Booden. Hij benadrukt het aandeel van de molenaars en de vrijwilligers in het karwei aan de wieken. In de Restauratie Werkplaats Schiedam hebben zij in de afgelopen maanden vele uren besteed aan het opnieuw passend maken en prepareren van het hekwerk, dat zij eerst zorgvuldig uit de bestaande wieken hebben verwijderd.
Op maandagmiddag 24 april zullen de nieuwe roeden in Westmaas arriveren en door medewerkers van de Restauratie Werkplaats Schiedam samen met mensen van het takelbedrijf Tuk Kraanverhuur uit Klaaswaal in de kop van de wieken-as worden gestoken. Tevoren worden de oude wieken van de molen verwijderd. Wanneer de nieuwe roeden zijn gemonteerd wordt eerst het hekwerk terug geplaatst. Daarna kan het proefdraaien van de molen beginnen. Het bestuur van de molenstichting streeft er naar nog vóór de zomer de molen van Westmaas feestelijk opnieuw in gebruik te nemen.
Het vervangen van de roeden kost in totaal rond € 120.000. Dit is financieel mogelijk gemaakt door giften van een groot aantal fondsen: de J.E. Jurriaanse Stichting, Prins Bernhard Cultuur Fonds, dr. Hendrik Muller’s Vaderlandsch Fonds, Stichting Dinamo Fonds, Van der Mandele Stichting, het Molenfonds van de Vereniging De Hollandsche Molen en de gemeente Hoeksche Waard. Ongeveer de helft van de kosten is opgebracht door de Vrienden van de Windlust en met acties onder de inwoners van Westmaas.

Comments are closed.