Tijdens het thuisonderwijs wordt er natuurlijk veel tijd besteedt aan taal en reken. Theater, muziek, erfgoed, dans en beeldende vorming wordt een stuk lastiger om thuis te organiseren.

Gelukkig heeft Cultuureducatie met Kwaliteit Hoeksche Waard samen met lokale cultuuraanbieders een mooi online programma opgezet waarbij alle cultuur gewoon de huiskamer of de klas binnen komt via de TV, laptop of het digibord.
Professor Lamoraal bijvoorbeeld, hij laat, vanuit zijn piepkleine lab, zien hoe de Hoeksche Waard is ontstaan. Het Rho-toneel laat de kinderen lekker even bewegen met hun eigen fantasieverhalen. Muziekschool Hoeksche Waard heeft een echte muziekchallenge. Creatieve taalopdrachten worden gemaakt door Atelier van de Verbeelding en Theaterbureau Frijns zorgt er voor dat er een hele theatervoorstelling in huis of in de klas kan worden bekeken. En, er wordt nog meer online cultuureducatie ontwikkeld, ook als de kinderen straks weer in de klas zitten. De brede ontwikkeling van kinderen kan niet zonder het ontwikkelen van hun creativiteit. Even ontsnappen aan de werkelijkheid en je eigen creativiteit laten stromen. Iets wat we in deze tijd zeker goed kunnen gebruiken! Al dit mooie aanbod wordt aangeboden door het CmK en is kosteloos aan te vragen door alle scholen van de Hoeksche Waard. Inschrijven? Mail dan naar Helma Wagemakers via hwagemakers@debhw.nl

Comments are closed.