De wandelroute langs Sporen uit de Tweede Wereldoorlog in Westmaas is ook dit jaar nog te volgen. De route, die vorig jaar bij 75 Jaar Vrijheid werd uitgezet, is geprolongeerd en er is een nieuwe vragenlijst gemaakt. Deelnemers komen in aanmerking voor een speciale herdenkingsmedaille. Vorige week zijn de eerste onderscheidingen uitgereikt.

Bij de historische Dorpskerk van Westmaas begint en eindigt de wandelroute van Sporen uit de Tweede Wereldoorlog in Westmaas. De route voert langs zestien informatieborden, verspreid over het dorp, die in woord en beeld vertellen over ingrijpende gebeurtenissen tussen 1940 en 1945. Het gaat onder andere over het dramatische begin op 10 mei 1940, het verhaal van de Vijf van Greup, de grote brand in mei 1943, de Westmaasse verzetsstrijder Johannes Kolf, de hongerwinter en de bevrijding. Er is in die jaren veel gebeurd in het kleine Westmaas.
De verhalen zijn ontleend aan het boek met herinneringen van (oud-)inwoners aan de oorlogsjaren van de hand van Rook Belder, schrijver van meerdere boeken over de geschiedenis van Westmaas en o.a. secretaris van de Oranjevereniging Koningin Wilhelmina. Zijn boek verscheen in 2015 bij de 70e herdenking van de bevrijding. Vorig jaar, toen in Nederland wegens de corona-situatie op beperkte schaal 75 jaar vrijheid werd herdacht, heeft de plaatselijke Oranjevereniging Koningin Wilhelmina de wandelroute uitgezet.
In een informatiefolder aan de inwoners van Westmaas heeft de Oranjevereniging kortgeleden bekend gemaakt dat er een nieuwe vragenlijst bij de wandelroute is samengesteld. Het actuele vragenformulier is te downloaden van de website www.oranjeverenigingwestmaas.nl of kan worden afgehaald bij Rook Belder, Leeuwendaal 46, Westmaas. Wie, na voltooiing van de wandelroute, de ingevulde vragenlijst inlevert ontvangt een speciale herinneringsmedaille. De eerste medailles werden in de afgelopen week uitgereikt aan twee enthousiaste kinderen uit het dorp, Willem en Hanna (foto).
Voorwaarde om aan de nieuwe wandelroute mee te doen is - overeenkomstig de coronavoorschriften - dat deelnemers op anderhalve meter afstand van elkaar blijven lopen en dat de route alleen of hooguit met twee mensen tegelijk wordt gelopen. De Sporenroute kan wel door meer dan twee personen tegelijk worden gevolgd wanneer zij tot hetzelfde huishouden behoren. De informatieborden van de Sporenroute blijven nog tot begin september a.s. in Westmaas staan.

Comments are closed.