Het nieuwe oorlogsmonument bij de Dorpskerk van Westmaas zal op zaterdag 14 april a.s. worden onthuld. Het gedenkteken ter herinnering aan de tien inwoners van Westmaas die tussen mei 1940 en augustus 1945 door oorlogsgeweld om het leven kwamen, zal op die dag officieel in gebruik worden genomen door de burgemeester van Binnenmaas samen twee leerlingen van de beide basisscholen.

Het monument heet “De Traan” en het is ontworpen door de kunstenaar Eelse Bies uit Maasdam. Het wordt begin april geplaatst aan de noordzijde van de historische Dorpskerk (A.D. 1650) in het centrum van Westmaas. Dichtbij deze plek was destijds het schoolplein van de openbare school, waar in augustus 1941 alle mannelijke inwoners van het dorp zich moesten verzamelen. De Duitsers waren op zoek naar de bemanning van een Engels vliegtuig dat kort tevoren bij de Greup een noodlanding had moeten maken en naar degenen die hen hadden geholpen te ontsnappen. Later werden in verband daarmee vijf inwoners van Westmaas gefusilleerd.

Hun namen worden op het monument genoemd, samen met die van vijf andere inwoners van Westmaas die in de Tweede Wereldoorlog op verschillende plaatsen door oorlogshandelingen om het leven kwamen. Het oorlogsgedenkteken komt er op initiatief van de Oranjevereniging Koningin Wilhelmina in Westmaas, die eind vorig jaar een actie begon om voor dit doel geld bijeen te brengen. Het benodigde bedrag werd in korte tijd bereikt door bijdragen van particulieren, enkele instellingen en het gemeentebestuur van Binnenmaas.

De bijeenkomst bij de officiële onthulling van het monument wordt op 14 april gehouden in de Dorpskerk. Daar houdt eerst burgemeester Borgdorff een toespraak. Daarna zal het lid van de gemeenteraad van Binnenmaas de heer P.D. van Loo in een toespraak de plaatsing van het monument 75 jaar na de oorlog toelichten. Tussendoor is er een muzikaal intermezzo op piano door Wim van Herk, een van de vaste organisten van deze kerk.

Aansluitend vindt buiten bij de kerk de onthulling van het monument plaats door burgemeester Borgdorff, samen met twee leerlingen de beide basisscholen in Westmaas, welke scholen het gedenkteken hebben geadopteerd. Daarna wordt het trompetsignaal van The Last Post geblazen en draagt Eelse Bies zijn gedicht De Traan voor, dat ook op de voet van het monument te lezen zal zijn. De onthulling wordt besloten met een ontvangst van de genodigden door de Oranjevereniging in het verenigingsgebouw De Munnik naast de kerk. Voor de plechtigheid zijn o.a. familieleden van de tien gevallenen uitgenodigd, naast de particulieren en vertegenwoordigers van instellingen die het monument financieel mogelijk hebben gemaakt.

Het nieuwe oorlogsgedenkteken in Westmaas zal worden voorzien van een QR-code, aan de hand waarvan bezoekers ter plaatse via hun smartphone een toelichting kunnen krijgen op het monument.

Het oorlogsmonument van Westmaas zal op zaterdag 14 april a.s. om 11:00 uur worden onthuld door de burgemeester van de Gemeente Binnenmaas.

Comments are closed.