Tijdens een feestelijke bijeenkomst op het molenerf is vandaag, 23 juni, de Poldersche Molen in Maasdam (Sint Anthoniepolder) weer in gebruik genomen. Samen met de jonge molenaar Ruben Viergever stelde burgemeester Bram van Hemmen de molen weer in werking door ‘de vang te lichten’, waardoor de wieken bij vrijwel windstil weer even konden draaien. De historische poldermolen (A.D. 1749) is sinds oktober vorig jaar ingrijpend hersteld.

De restauratie was nodig nadat vorig jaar het scheprad van de watermolen was vastgelopen en het rad en andere onderdelen van de molen beschadigd waren geraakt. Hierdoor kon de Poldersche molen geruime tijd niet meer draaien en malen. Ook het erf rond de achterste waterloop was sterk verzakt en moest worden hersteld. Verder zijn tegelijk met deze werkzaamheden de asbest schoorsteenkanalen vervangen. Eerdere restauraties vonden plaats in 1974-1977 en 2006-2008. Na 45 jaar zijn nu het scheprad en de watergang weer goed aangepakt.

Bij de ingebruikneming wees Jan Booden, voorzitter van de Stichting Molens Hoeksche Waard die ook deze molen beheert, op de historische locatie, waar sinds het jaar 1430 sprake is van het bemalen van polderwater. Ook nu nog kan de molen per uur 80 m3 water uitslaan, hetgeen voor het laatst in oktober 2014 nog is gebeurd. Vicevoorzitter Nico Mouthaan, die namens het molenbestuur de restauratie heeft begeleid, vertelde dat het vastlopen van het scheprad schade aan de hele molen heeft veroorzaakt.

Daardoor was het herstel een complex karwei geworden, dat veel vakmanschap en ervaring vereiste. Hij sprak grote waardering uit voor het werk van de molenbouwers van de Restauratie Werkplaats Schiedam, die het project binnen de tijd hebben voltooid. Wethouder Harry van Waveren (Cultuur en Erfgoed) maakte het bestuur en de andere vrijwilligers van de molenstichting een compliment voor hun expertise en inzet bij het regionale molenbeheer in het algemeen en dit restauratieproject in het bijzonder.

De restauratie kon worden uitgevoerd mede dankzij bijdragen van verschillende overheden en steunfondsen. Naast een eigen bijdrage van de Stichting Molens Hoeksche Waard kwamen er subsidies van de provincie Zuid-Holland en de gemeente Hoeksche Waard en bijdragen van het Molenfonds, de Stichting Dinamofonds, Elise Mathilde Fonds, Hendrik Muller Fonds, J.E. Jurriaanse Fonds, Prins Bernhard Cultuur Fonds, Rabobank Coöperatief Dividend en de Van der Mandele Stichting. Vertegenwoordigers van een aantal van deze instellingen waren bij de heropening aanwezig.

Comments are closed.