Rabobank Haringvliet organiseert in nauwe samenwerking met DOK-C, Platform voor kunst en cultuur Hoeksche Waard en de gezamenlijke gemeenten (SOHW) de Rabobank Cultuurprijs 2017. Eens per twee jaar zal deze prijs worden uitgereikt. Doel: aandacht vestigen op de kunst en cultuur, het maatschappelijk belang en stimulatie van jong talent.

Dit jaar worden podiumkunstenaars uitgenodigd om er aan deel te nemen.
Onder podiumkunsten vallen alle uitingen op het gebied van muziek, theater, dans of cabaret, individueel, in groepsverband of in verenigingsverband. Men kan zichzelf aanmelden, maar het is ook mogelijk om door iemand anders voorgedragen te worden. Wel duidelijk gemotiveerd waarom deze persoon, groep of vereniging wordt voorgedragen.

Aanmelden kan vanaf 15 juli 2017 bij Rabobank Het Haringvliet, afdeling Marketing & Communicatie via communicatie.hhv@rabobank.nl. Hierna wordt een aanmeldformulier toegestuurd. De inschrijving en nominatie van de deelnemers wordt verdeeld in 2 categorieën: jongeren van 12 tot en met 20 jaar en deelnemers van 21 jaar en ouder. De inschrijving staat open tot 20 september 2017.

De inschrijvingen worden beoordeeld door een vakjury, bestaande uit leden van buiten de Hoeksche Waard. Aan de hand van deze inschrijvingen maakt de jury een eerste selectie. De geselecteerden zullen uitgenodigd worden om medio oktober een korte presentatie te verzorgen. Hierna worden per categorie 5 genomineerden uitgenodigd om medio november opnieuw op te treden waarna de jury de prijswinnaars bekend zal maken tijdens een feestelijke bijeenkomst in Alcazar Events te Puttershoek. De prijs bedraagt € 1.000 voor de categorie vanaf 21 jaar en €500 voor de categorie 12 tot en met 20 jaar. De bedragen zijn bedoeld om verdere ontwikkeling van talent en/of vernieuwende initiatieven te ondersteunen.

Voor meer informatie kan contact opgenomen worden met Eelse Bies, voorzitter
DOK-C: 06-389 28 155 of via eelsebies@gmail.com

Comments are closed.