Rabobank Haringvliet organiseert in nauwe samenwerking met Stichting DOK-C de Rabobank Cultuurprijs 2019. Het doel is om ruim de aandacht te vestigen op de rijkdom aan kunst en cultuur in de Hoeksche Waard, het maatschappelijk belang te onderstrepen en de ontwikkeling van talent te stimuleren.

Dit jaar worden beeldende kunstenaars in de Hoeksche Waard uitgenodigd om aan deze prijs deel te nemen. Diverse disciplines kunnen hierbij aan bod komen. Als thema is gekozen voor RUIMTE. Kunstenaars die overwegen deel te nemen kunnen zich voor 18 april a.s. voorlopig aan melden via eelsebies@me.com. Zij krijgen dan een aanmeldformulier toegestuurd dat uiterlijk 28 juni ingevuld moet zijn aangeleverd. Een kwalitatief goede foto van het kunstwerk moet uiterlijk 15 september binnen zijn.
De inschrijving en nominatie van de deelnemers worden verdeeld in 2 categorieën: jongeren van 12 tot en met 20 jaar en deelnemers van 21 jaar en ouder.

De inzendingen worden beoordeeld door een vakjury, bestaande uit leden van buiten de Hoeksche Waard. Aan de hand van deze inzendingen maakt de jury een eerste selectie. De geselecteerden zullen uitgenodigd worden om hun werk in oktober en november te exposeren op een nog nader te bepalen locatie. De jury beoordeelt de kunstwerken en draagt per categorie drie genomineerden voor waaruit de prijswinnaars gekozen worden. De bekendmaking en de prijsuitreiking vinden plaats op donderdag 21 november. De prijs bedraagt € 1.000 voor de categorie vanaf 21 jaar en € 500 voor de categorie 12 tot en met 20 jaar.
Voor vragen kan contact opgenomen worden met Eelse Bies, voorzitter Stichting DOK-C: 06-389 28 155 of via eelsebies@me.com. Dit mailadres is ook bestemd voor het retour zenden van het aanmeldformulier en het opsturen van de foto.

Comments are closed.