Per 1 oktober j.l. is er een vacature voor de functie van secretaris bij Stichting Dok-C ontstaan. Aangezien het van groot belang is een volledig bestuur te hebben om de taken van Stichting Dok-C te kunnen uitvoeren, wordt MET SPOED gezocht naar iemand die de functie van secretaris op zich kan nemen. Voormalig secretaris Michon […]

Read More