Per 1 oktober j.l. is er een vacature voor de functie van secretaris bij Stichting Dok-C ontstaan. Aangezien het van groot belang is een volledig bestuur te hebben om de taken van Stichting Dok-C te kunnen uitvoeren, wordt MET SPOED gezocht naar iemand die de functie van secretaris op zich kan nemen.

Voormalig secretaris Michon Sprengers kan wegens verandering van werk minder tijd besteden aan vrijwilligerswerk en is daardoor genoodzaakt geweest de functie van secretaris neer te leggen. Zij blijft wel (samen met Stephan van Rijt) de website beheren en de maandelijkse nieuwsbrieven verzorgen.

Wat behelst de functie in grote lijnen en wie zoeken we:

* Het is van belang dat je affiniteit hebt met de kunst- en cultuursector, maar je hoeft er niet werkzaak in te zijn.
* Het is heel fijn als je overkoepelend kunt denken en je onafhankelijk kunt opstellen.
* Als secretaris van Dok-C neem je deel aan de bestuursvergaderingen, welke je tevens notuleert.
* Je neemt deel aan overleggen met o.a. de cultuurcoach, de gemeente, ontwikkelingen die gaande zijn op het gebied van kunst en cultuur.
* Je neemt indien mogelijk deel aan de platformvergaderingen. 
* Naar eigen keuze neem je deel aan werkgroepen die er vanuit het platform worden samengesteld rondom bepaalde thema’s, evenementen, etc.
* Tevens ben je verantwoordelijk voor het maken van de jaarverslagen. (De gegevens van het jaarverslag 2021 zullen bijgewerkt worden aangeleverd, tot oktober 2021.)

Heb je inhoudelijke vragen over de functie, neem dan gerust contact op met Michon: michon@dok-c.net. Voor andere vragen kun je terecht bij de voorzitter van Dok-C, Dirk-Jan List: voorzitter@dok-c.net

Comments are closed.