De Vriendenstichting van de Dorpskerk Westmaas steunt de recente renovatie van de kerk met een groot bedrag. Op dinsdag 15 september overhandigde de voorzitter van de Stichting Vrienden een cheque ter waarde van € 20.000 aan de voorzitter van de kerkenraad van de Protestantse gemeente Nieuwland. Bij de overhandiging waren bestuursleden van de Vriendenstichting, de predikant, leden van de kerkenraad, kerkrentmeesters en vrijwilligers die aan de renovatie hebben meegewerkt aanwezig.

De historische Dorpskerk van Westmaas, die dateert uit het jaar 1650, is eigendom van de Protestantse gemeente Nieuwland met gemeenteleden uit Westmaas, Mijnsheerenland en Klaaswaal. In het afgelopen half jaar is de kerk ingrijpend gerenoveerd. Daarbij zijn de elektrische installatie vernieuwd, is de consistorie verbouwd, zijn de wanden hersteld en gewit, de kroonluchters en het koperwerk van de preekstoel opgeknapt en is het orgel onder handen genomen. Orgelbouwers hebben de pijpen gepolijst, het orgelfront is geschilderd en de elektrische installatie is geheel vernieuwd. Binnenkort worden ook nog de stoelen vervangen door moderne en comfortabele zitplaatsen. De renovatie is half oktober voltooid.

De Stichting Vrienden van de Dorpskerk wil eraan bijdragen om de kerk, als een van de beeldbepalende monumenten van het dorp, ook voor toekomstige generaties te behouden. Daartoe organiseren de Vrienden regelmatig concerten, lezingen en andere culturele evenementen in de kerk, waarvan de opbrengst ten goede komt aan de Dorpskerk. Daarnaast werft de stichting Vrienden en Bedrijfsvrienden die bijdragen aan de inkomsten. Er zijn nu al 233 donateurs ingeschreven als Vriend van de Dorpskerk en er zijn 7 Bedrijfsvrienden die de kerk steunen. De Vriendenstichting heeft in de afgelopen jaren verschillende malen financiële bijdragen geleverd voor voorzieningen in de kerk. Zo droeg zij in 2017 al € 8.000 bij voor de restauratie van de kerkramen, waaronder drie gebrandschilderde ramen.

Bij de overhandiging van de cheque, die plaats vond onder het orgel van de gerenoveerde kerk, hoopte de voorzitter van de steunstichting, Bob Berends, dat de Vrienden in de toekomst hun culturele programma ten bate van de Dorpskerk kunnen voortzetten, zodat volgende donaties mogelijk zullen zijn. De voorzitter van de kerkenraad, Dick Gaasbeek, bedankte voor de welkome steun. Hij wees erop dat de kerk een belangrijke rol wil blijven spelen in het dorpsleven en hij hoopte op een vruchtbare samenwerking met de Vrienden.

Met de nieuwe bijdrage van de Vrienden is de financiering van de renovatie rond. De totale kosten komen uit op circa 120.000. Verdere bijdragen kwamen uit eigen middelen van de kerkelijke gemeente, de Solidariteitskas van de landelijke kerk en een aantal steunfondsen aan wie met succes om een subsidie werd gevraagd. De kerk voert tot besluit nog een kleine financiële actie. Zij verkoopt de oude rieten kerkstoelen, die in 1968 zin aangeschaft, voor €25 per stuk. Van de 160 stoelen zijn er inmiddels enkele tientallen verkocht. Wie interesse heeft, kan terecht bij Anja van der Pol, een van de kerkrentmeesters, vanderpol@novarese.nl,
06-5425 7104.

Comments are closed.