De Oranjevereniging Koningin Wilhelmina Westmaas bestaat dit jaar 100 jaar. De vereniging markeerde het eeuwfeest eerder dit jaar al met de publicatie van een boek over haar lange geschiedenis en het gebruikelijke feestprogramma op Koningsdag. Later deze maand wordt de viering van het 100-jarig bestaan besloten met een jubileumbijeenkomst in de kerk en een feestdag voor het hele dorp.

Op vrijdag 22 september, de dag van het jubileum, is er ’s avonds van 20.00 tot 22.00 uur in de historische Dorpskerk een jubileumbijeenkomst. Uitgenodigd zijn leden, oud-leden, vroegere bestuursleden en sponsors van de Oranjevereniging, naast vertegenwoordigers van de vele verenigingen en organisaties in Westmaas en directe omgeving. De bijeenkomst begint met toespraken namens het bestuur, het gemeentebestuur en de Koninklijke Bond van Oranjeverenigingen in Nederland. Daarna is er muziek en zal er gedurende de rest van de avond volop gelegenheid zijn voor ontmoetingen met dorpsgenoten, vroegere inwoners van Westmaas en veel andere relaties van de Oranjevereniging.

De volgende dag, zaterdag 23 september, is het de hele dag feest in het dorp. Die dag begint met koffie drinken voor iedereen op het kerkplein. Eerst treedt daar de plaatselijke zangvereniging Onderling Genot op en daarna de beroemde accordeon-zusjes van Anny en Paula van Wanrooy. Deze ontmoeting in de ochtend eindigt met de vaste traditie van Koningsdag, oranjebitter drinken.

Het middagprogramma bestaat uit activiteiten voor kinderen in verschillende leeftijdsgroepen en hun ouders. Zo zijn er allerlei workshops van lokale verenigingen en organisaties, zoals een dansworkshop en activiteiten van de korfbalvereniging Oranje Zwart, de tennisvereniging en de brandweer. Keep Them Rolling geeft op de Breestraat in het centrum een demonstratie van oude legervoertuigen. Er is een snackwagen van De Koningshoeve, een snoepkraam en voor de jongste jeugd zijn er kleine presentjes.

’s Avonds is er een groot jubileumfeest met veel muziek voor bezoekers vanaf 18 jaar in de evenementenlocatie van De Koningshoeve. Op het programma staan optredens van een DJ (20.00-22.00 uur), Helemaal Hollands (22.00-23.00 uur) en Nikki Korpel met saxofonist (23.00-01.00 uur). Kaarten voor deze avond (€ 10,00) zijn verkrijgbaar via de website van De Koningshoeve: www.dekoningshoeve.nl. Op woensdag 6 september van 19.00 tot 20.00 uur zijn de kaarten ook te koop in een kraam op het kerkplein.

De Westmaasse Oranjevereniging heeft zich de laatste jaren ontwikkeld tot een echte dorpsvereniging. Niet alleen rond Koningsdag en op 4 en 5 mei organiseert de vereniging passende activiteiten. Zij neemt het hele jaar door een prominente plaats in de dorpsgemeenschap in door de organisatie van o.a. een zomeravondconcert, een 2-jaarlijk dorpsfeest, activiteiten voor ouderen en de intocht van Sinterklaas. Het aantal leden van de Oranjevereniging is daardoor opgelopen tot het hoogste aantal ooit: 450. Een ledenwerfactie leverde in juni vorig jaar nog 75 nieuwe leden op.

Begin april ontvingen al die leden en de relaties van de Oranjevereniging een exemplaar van het boek “100 jaar Westmaas en Oranje” dat gaat over alles wat er sinds 1923 binnen en rond de Oranjevereniging van Westmaas is gebeurd. De geschiedenis van de vereniging loopt parallel aan de historie van het dorp. Met zijn vele bijzondere foto’s is het een nieuwe kroniek van het dorpsleven geworden.

Het boek is samengesteld door Rook Belder, secretaris van de Oranjevereniging, die een hele serie boeken over de geschiedenis van Westmaas (de kerk, de muziek, het verenigingsleven, de oorlog) op zijn naam heeft staan. Het boek is de leden gratis aangeboden, maar bijdragen waren en zijn welkom en zijn ook in ruime mate overgemaakt. Niet-leden en andere belangstellenden kunnen “100 jaar Westmaas en Oranje” zolang de voorraad strekt voor € 20,00 kopen; het boek is te bestellen via het secretariaat: RMBelder@hetnet.nl.

Comments are closed.