Veel mensen hikken er ieder jaar weer tegenaan: de belastingaangifte. Inkomstenbelasting, huurtoeslag, zorgtoeslag, hypotheekrenteaftrek en andere bijzondere aftrekposten. Wie de aanslag met zorg en precisie invult, kan misschien aanspraak maken op tal van financiële regelingen. Niet altijd leuk en ook niet altijd gemakkelijk.


Organisatie: Bibliotheek Hoeksche Waard
Kosten: gratis
Locatie van de workshop: Oud-Beijerland
Contact: https://www.bibliotheekhoekschewaard.nl/actueel/agenda/belastingspreekuur-in-de-bibliotheek0.19042023.html
Begindatum: 19 april 2023
Aanvangstijd: 12:00
Einddatum:
Eindtijd:

Heb je vragen over je belastingaangifte of toeslagen? Kom dan naar de formulierenhulp van Humanitas in de Bibliotheek Hoeksche Waard. Tijdens het belastingspreekuur beantwoorden gespecialiseerde vrijwilligers van Humanitas je belastingvragen. Deze hulp is gratis, ook als je geen lid bent. Het is wél nodig om eerst een afspraak te maken.

Het spreekuur van Humanitas Formulierenhulp is op:

woensdagmiddag 5 april en woensdagmiddag 19 april in de bibliotheek Oud-Beijerland
dinsdagmiddag 11 april in de bibliotheek Strijen

Alleen na telefonische aanmelding!
Heleen Smit, HW West 06-2238 4141
Yvonne Gaykema, HW Oost 06-2830 1395

De vrijwilligers van Humanitas vullen de aangifte niet in, maar helpen wel als er vragen zijn. In de bibliotheek zijn veilige computers met veilige internetverbindingen om zelf aangifte te doen en om toeslagen aan te vragen. Handig voor wie thuis geen computer heeft en toch aangifte wil doen.

Voor iedereen die nog niet zo op de hoogte is met de computer en een steuntje in de rug kan gebruiken biedt de bibliotheek Klik en Tik cursussen (beginnerscursussen voor de computer en internet). Voor wie wil weten hoe je met de online overheid communiceert en hoe je een DigiD aanvraagt is er de cursus Digisterker. Vraag ernaar in de Bibliotheek.

Comments are closed.