De actie van de Oranjevereniging in Westmaas om geld bijeen te brengen voor een oorlogsmonument in het dorp verloopt voorspoedig. Door enkele grote sponsorbijdragen en giften van bedrijven en particulieren is in korte tijd het grootste deel van het benodigde bedrag bijeen gebracht. De initiatienemers hopen het resterende bedrag nu ook spoedig binnen te hebben.

De Oranjevereniging Koningin Wilhelmina is bezig met de uitvoering van een plan voor de oprichting van een monument ter nagedachtenis aan de uit Westmaas afkomstige gevallenen in de Tweede Wereldoorlog. Het voornemen is om in april a.s. naast de historische Dorpskerk in het centrum van het dorp een gedenkteken te onthullen met de namen van de inwoners die tussen 1940 en 1945 door oorlogshandelingen om het leven zijn gekomen.

Het monument gaat ‘De Traan’ heten en is ontworpen door de beeldend kunstenaar Eelse Bies uit Maasdam. De leerlingen van de beide basisscholen in Westmaas zullen het monument adopteren. Het gedenkteken zal in de toekomst een centrale rol spelen bij de herdenking van de gevallenen en de bevrijding op 4 en 5 mei.

De totale kosten van het monument bedragen bijna € 19.000. De Oranjevereniging kon zelf € 5.500 voor het project reserveren. De gemeente Binnenmaas (€ 3.550), de Rabobank Het Haringvliet (€ 2.500) en het Karel Doormanfonds (€ 1.500) hebben aanzienlijke bijdragen toegezegd. Begin december is de Oranjevereniging een actie begonnen om via particuliere gevers, inwoners, bedrijven en instellingen in Westmaas en de rest van de Hoeksche Waard, het resterende bedrag bijeen te brengen.

Die actie heeft in een maand tijd enkele tientallen giften (van € 10 tot € 1.000) opgeleverd. In totaal is op deze wijze nog eens bijna € 4.500 bijeen gebracht. De initiatiefnemers rekenen erop dat het bedrag dat nu nog nodig is (iets meer dan € 1.100) ook via giften bijeen kan worden gebracht. Bijdragen zijn nog altijd welkom op bankrekening: NL03 RABO 0369 9127 99, t.n.v. Oranjevereniging Koningin Wilhelmina Westmaas, o.v.v.: Gift oorlogsgedenkteken Westmaas.

Comments are closed.