Het Landbouwmuseum dat dit jaar zijn 10-jarig jubileum viert (4 juli 2020), heeft dit jaar de Suikerbietenteelt centraal staan, naast de reguliere expositie die het verhaal vertelt hoe de afgelopen jaren de teelten van granen, aardappelen en peulvruchten geëvolueerd zijn.

Het Landbouwmuseum Tiengemeten toont op indrukwekkende wijze de ontwikkeling van de landbouwmechanisatie uit de vorige eeuw. Vooral grote machines die ook in bedrijf zijn, laten deze ontwikkeling zien, naast een vrijwel complete verzameling van handwerktuigen en kleinere machines die met de landbouw te maken hebben.
Dit jaar staat de suikerbietenteelt centraal.
De suikerbietenteelt vroeger
Suikerbieten hebben altijd een belangrijke plaats ingenomen op het akkerbouwbedrijf. Het grootste deel werd geteeld op de kleigronden, dus ook in de Hoeksche Waard en op Tiengemeten.
Zaaien, onderhoud en vooral het oogsten gaf bij deze teelt altijd zeer veel en zwaar handwerk. Na opkomst van de plantjes werden ze handmatig gedund: op maat gezet en het onkruid werd verwijderd. Bieten geven namelijk de meeste opbrengst als ze ongehinderd en alleenstaand op kunnen groeien. Er stonden toen al ongeveer 50 tot 60.000 bieten per ha. De oogst was ook al 150 jaar handwerk. De bieten werden handmatig met een tang uit de grond getrokken, het loof eraf gehakt en geladen op de door paarden getrokken bietenwagen. Rond 1950 kwam verlichting van het handwerk en werden meer machines geïntroduceerd. Dit soort machines zijn nu ook in de collectie van het museum opgenomen.
De suikerbieten die op Tiengemeten geteeld werden, moesten per schip naar het vaste land van de Hoeksche Waard gebracht worden, waar ze vervolgens naar de suikerfabriek werden gebracht. In de expositie zijn ook afbeeldingen opgenomen van de toenmalige suikerfabrieken in de Hoeksche Waard: die van Puttershoek en Oud-Beijerland. Nu zijn er nog maar twee fabrieken in Nederland.

Proefvelden naast het landbouwmuseum

Op de demovelden bij het Landbouwmuseum treft men de vele graansoorten, suikerbieten, aardappelen en diverse groenten aan om de bezoekers te laten kennis maken met de verschillende teelten die het voedsel van heden vormen. Tevens worden de zogenaamde Hoeksche Randen getoond, dien in de Hoeksche Waard honderden kilometers akkerranden sieren en een duidelijke functie hebben in de biodiversiteit.

Meccano expositie
Van de erven van een vrijwilliger van het Landbouwmuseum is veel meccano ontvangen. In een educatieve ruimte worden veel mooie voorbeelden getoond. Ook is er de mogelijkheid om zelf een bouwwerk te maken.

Comments are closed.