Wat is de visie van de verschillende politieke partijen hierover?

CDA
* Vanuit het cultuurdebat: Het CDA wil geen theater maar in alle kernen kleine accommodaties. Een theater kan, maar dan als private ontwikkeling.
* Vanuit het partijprogramma: De bibliotheek anticipeert op ontwikkelingen en vernieuwingen om zo optimaal te functioneren als centrum voor informatie, cultuur en educatie. In de hele Hoeksche Waard speelt in meer of mindere mate de vraag of accommodaties voor verenigingen, scholen en voorzieningen gebundeld moeten worden in multifunctionele accommodaties, dan wel gespreid moeten worden over dorpen en buurten. Deze vraag is niet gemakkelijk te beantwoorden. Er zijn meerdere keuzes denkbaar die – indien goed uitgevoerd – tot een vergelijkbaar voorzieningenniveau kunnen leiden. Duidelijk voor het CDA is in ieder geval, dat isolement van mensen als gevolg van onvoldoende bereikbare of toereikende voorzieningen niet aanvaardbaar is. Dit betekent echter niet, dat alle voorzieningen ook in de vorm van een gebouw aanwezig moeten zijn in dorpen.

ChristenUnie
* Vanuit het cultuurdebat: De ChristenUnie heeft nog geen standpunt of er wel of geen theater moet komen.

Cromstrijen 98
* Vanuit het partijprogramma: Cromstrijen’98 HW wil een actief beleid om leegstand tegen te gaan. Onder andere het transformeren van leegstaand vastgoed tot bedrijfsverzamelgebouwen kan hieraan bijdragen. Ook andere creatieve oplossingen moeten niet geschuwd worden.

D66
* Vanuit het partijprogramma: Als het aan D66 ligt, komt er een multifunctioneel cultureel centrum voor onder andere toneel, cabaret, zang, dans, films, boeklezingen. Met professionele faciliteiten, goede parkeermogelijkheden en nabij horeca- en uitgaansgelegenheden. Ook ondersteunt de partij de ontwikkeling van Fort Buitensluis naar een nieuwe invulling. De gemeente heeft een actieve rol om cultuurinitiatieven te verbinden, bijvoorbeeld als het gaat om expositie van kunstenaars en beschikbare locaties.

Groen Links
* Vanuit het cultuurdebat: Er moet eerst een behoeftepeiling komen naar een theater. Maar zet er geen beheerder in die afhankelijk is van de inkomsten, dan is het niet exploitabel.
* Vanuit het partijprogramma: Leegstaande panden en lege winkeletalages kunnen gebruikt worden als tijdelijke atelier- of expositieruimten.

Hart voor alle kernen
* Vanuit het cultuurdebat: Hart voor alle kernen is voor een groot theater/bioscoop gerund door een ondernemer. En in de dorpen bestaande ruimten voor kunstenaars.
* Vanuit het partijprogramma: Als een ondernemer dit wil, komt er een theater/bioscoop/zalencomplex, liefst bij het busstation vanwege de bereikbaarheid. Historische panden/ musea worden behouden. Cultuur is belangrijk. We hebben een goed aanbod van boeken/kunst/cultuur/muziek/ sport evenementen, dat moet zo blijven. Verenigingen in kernen blijven in de kernen, wij gaan ze niet dwingen tot fusies.

 Lokalen HW
* Vanuit het cultuurdebat: Leegstaande winkels zouden kunnen dienen als expositieruimten. Er kan een onderzoek komen naar een theater. Maar maak een multifunctionele ruimte in de leegkomende gemeentehuizen.

Onafhankelijk HW
* Vanuit het cultuurdebat: Eén theater komt de verbroedering van de HW ten goede.

Progressief HW
* Vanuit het cultuurdebat: Progressief HW is voor een theater.
* Vanuit het partijprogramma: Progressief HW wil onderzoeken of een schouwburg of theater in de Hoeksche Waard haalbaar is. Openbare ruimtes in gemeentehuizen en panden die niet in gebruik zijn, wil de partij zoveel als mogelijk benutten voor kunstexposities.

PVDA
* Vanuit het cultuurdebat: Niet zomaar een theater bouwen vindt de PVDA, eerst verkennen wat er allemaal is en dat versterken.
* Vanuit het partijprogramma: De PVDA is van mening dat de gemeente in gesprek moet gaan met dorpsvertegenwoordigers, de verenigingen en andere belanghebbende organisaties. Voorzieningen waarin organisaties als onderwijs, voorschoolse voorzieningen, buitenschoolse opvang en welzijnsactiviteiten voor kinderen, moeten zoveel mogelijk worden samengevoegd.

Senioren Partij
* Vanuit het cultuurdebat: De Senioren Partij wil een theater in een multifunctioneel gebouw, met de intentie dat het zichzelf bedruipt.
* Vanuit het partijprogramma: Door de veranderende maatschappij is de voorzieningenstructuur de afgelopen decennia al ingrijpend veranderd. De dorpshuizen zijn het hart van de lokale samenleving. Als gemeente hebben we de eerste verantwoordelijkheid deze voorziening in stand te houden en verder uit te bouwen. De dorpshuizen zijn het ontmoetings- en activiteitenhart van de woonkern. Veel ouderen maken gebruik van diverse activiteiten. Bundeling van voorzieningen en activiteiten in en naar de dorpshuizen komt de toekomstbestendigheid ten goede. Dit dient te worden uitgewerkt in de nieuwe dorpsvisies.

SGP
* Vanuit het partijprogramma: De SGP vindt dat verantwoorde uitgaans- en ontspanningsmogelijkheden voor de jeugd specifieke aandacht vragen om ook voor hen aantrekkelijk te zijn en te blijven. Een bioscoop of theater is voor de Hoeksche Waard overbodig, tevens is zelfstandige exploitatie financieel niet haalbaar.

VVD
* Vanuit het partijprogramma: Geen informatie.

Comments are closed.