Wat is de visie van de verschillende politieke partijen hierover?

CDA
* Vanuit het cultuurdebat: Het CDA vindt dat je om gezinnen te trekken, je een cultureel klimaat moet creëren in de HW.

ChristenUnie
* Vanuit het cultuurdebat: Maak samen met de cultuursector en het bedrijfsleven een cultuurbeleid, vindt de ChristenUnie.

Cromstrijen 98
Geen informatie.

D66
Geen informatie.

Groen Links
Geen informatie.

Hart voor alle kernen
* Vanuit het partijprogramma: Als een ondernemer dit wil, komt er een theater/bioscoop/zalencomplex, liefst bij het busstation vanwege de bereikbaarheid.

 Lokalen HW
* Vanuit het cultuurdebat: Grotere festivals kunnen de aantrekkingskracht voor de Hoeksche Waard vergroten en de economie helpen.

Onafhankelijk HW
Geen informatie.

Progressief HW
* Vanuit het partijprogramma:
Progressief HW wil kunst en cultuur waarborgen, ook gerelateerd aan de economie. Door de bibliotheek meer ruimte te geven om haar sociale en vormende rol verder uit te breiden. Door te stimuleren van bijvoorbeeld kunstroutes en evenementen op het vlak van kunst, muziek, poëzie. Door welzijnsstichtingen vragen een Hoekschewaards muziekfestival te organiseren of poëziefestivals of anderszins, in samenwerking met de gemeente en het bedrijfsleven.

PVDA
* Vanuit het cultuurdebat: De kennis ligt in de sector en moet vanuit de sector worden ontwikkeld. Verras als de Hoeksche Waard de bezoeker met de kwaliteit die er is. Dat is gunstig voor de economie.
* Vanuit het partijprogramma: De PVDA pleit voor nauw overleg met het bedrijfsleven en het instellen van een uitnodigend vestigingsklimaat. Verder wil de PVDA een Hoeksche Waardse Pas ontwikkelen, een variant op de Rotterdam Pas, die mensen in staat stelt om voorzieningen te bezoeken. Dit kan de economie stimuleren. En de PVDA gaat voor een levendig kunst- en cultuurbeleid en wil dat bereiken door ondersteuning van broedplaatsen voor initiatieven van bewoners, kunstenaars en culturele ondernemers.

Senioren Partij
Geen informatie.

SGP
* Vanuit het partijprogramma: Voor de SGP is het belangrijk dat de gemeente genoeg ruimte biedt voor ondernemerschap en creatieve plannen van inwoners.

 VVD
Geen informatie.

Comments are closed.