De laatste editie met informatie om morgen – 21 november – goed voorbereid je stem uit te brengen.
Lees alles nog eens door en kies cultureel!!

Wat is de visie van de verschillende politieke partijen hierover?

CDA
Geen informatie.

ChristenUnie
* Vanuit het partijprogramma: Cultuur is een breed begrip maar kan in de Hoeksche Waard op de nodige aandacht van de ChristenUnie rekenen. Daarom wil de ChristenUnie het streekmuseum Hoeksche Waard een leidende rol geven in het weergeven van de historie van de Hoeksche Waard. De partij wil het streekmuseum de opdracht geven samen te werken met andere musea in de Hoeksche Waard en elkaar zo versterken.
De Hoeksche Waard bezit veel cultureel erfgoed. De kennis en het behoud hiervan is voor de ChristenUnie belangrijk. Daarom wil de ChristenUnie een goede samenwerking en de kennis benutten van onder andere de Culturele Kring Hoeksche Waard, Molenstichting Hoeksche Waard en Hoeksche Waards Landschap. In regelgeving wil de ChristenUnie ruimte geven voor het behoud van rijks- en gemeentelijke monumenten en financiën beschikbaar stellen voor onderzoek naar het cultureel erfgoed.

Cromstrijen 98
Geen informatie.

D66
* Vanuit het partijprogramma:
Kunst en cultuur verbinden mensen en verrijken ons leven en dragen bij aan de aantrekkelijkheid van het eiland. Daarom wil D66 dat de gemeente een integraal cultuurbeleid ontwikkelt, inclusief cultureel erfgoed. Verder dat er een cultuurfonds van tenminste 1 miljoen euro komt, om het cultuuraanbod te versterken en te vergroten. Ook wil de partij dat musea een depot krijgen voor de opslag van waardevolle museumstukken en wil dat historische plekken en gebouwen worden versterkt.

Groen Links
* Vanuit het partijprogramma: Cultureel erfgoed wordt gekoesterd door Groen Links en beschermd. Er komen dan ook informatieborden bij monumenten. Als het aan de partij ligt dan steunt de gemeente de plaatselijke historische verenigingen en maakt actief gebruik van hun kennis. Groen Links wil samen met bewoners kiezen voor meer kunst in de openbare ruimte. Ook vindt de partij dat een jeugdcultuurfonds alle kinderen in staat moet stellen mee te doen aan theater-, dans-, muziek- of kunstlessen.

Hart voor alle kernen
Geen informatie.

Lokalen HW
* Vanuit het cultuurdebat: De partij wil dat de verenigingen in stand moeten worden gehouden daar waar ze zijn. En vindt dat het culturele veld de wethouder moet voeden en andersom. Maar wil vooral uitvoeren wat de inwoners willen.

Onafhankelijk HW
* Vanuit het cultuurdebat: Aandacht creëer je zelf, maak duidelijke plannen en vraag daar geld voor.

Progressief HW
* Vanuit het partijprogramma: Progressief HW wil Museum Hoeksche Waard, Tiengemeten, lokale musea stimuleren een meer actief beleid te voeren op het gebied van kunst en cultuur. Ook wil Progressief HW kunst en cultuur waarborgen. Onder andere door de deelname aan het cultuurfonds voor kinderen die in armoede leven te bevorderen. Een bibliotheek moet in de verschillende kernen beschikbaar blijven.

PVDA
* Vanuit het cultuurdebat: De PVDA is voor behoudt van de bibliotheekfunctie in de kleine kernen. De partij vindt ook dat het jeugd- en jongerenbeleid moet aansluiten bij het kunst- en cultuurbeleid.
* Vanuit het partijprogramma: De PVDA vindt dat de bibliotheek voor iedereen bereikbaar dient te zijn.

Senioren Partij
* Vanuit het partijprogramma:
Zonder aandacht verdwijnt de kennis over vroeger. Over de spelletjes uit je jeugd, over uitspraken en dorpsverhalen. De typische dorps- of streekdialecten verdampen. De werktuigen en gereedschappen, de huishoudelijke hulpmiddelen uit vervlogen tijden raken verloren. Wie weet nog hoe de dorpen zijn ontstaan en het landschap is gevormd. Hoe ouder een mens wordt des te meer wil men weten over zijn oorsprong. De HWSP vindt het dus van belang dat deze kennis en spullen bewaard blijven.
Hiertoe dienen de organisaties die zich hiermee bezighouden zoals musea, archeologische verenigingen en historische kringen ondersteund te worden zodat zij in staat zijn de inwoners te laten zien hoe het was. Scholen dienen dit onderwerp in hun lesprogramma op te nemen en de musea te bezoeken.

SGP
* Vanuit het partijprogramma: Voor de SGP is het belangrijk dat de lokale overheid uitnodigend is naar burgers en ze actief betrekt bij het ontwikkelingsproces van beleidsvoorstellen.Elke regio kent de problematiek van gebouwen die niet meer in gebruik zijn. Landelijk vormt dit een probleem van betekenis en ook in de Hoeksche Waard doet zich dit voor. Transformatie van gebouwen heeft belangrijke voordelen als het gaat om duurzaamheid en om behoud van het landschap en historisch erfgoed.
De SGP is voorstander van een cultuurhistorisch bestemmingsplan. Het moet de intentie van de gemeente zijn om eigenaren te inspireren om bij hun plannen rekening te houden met de cultuurhistorische waarden, zodat het niet alleen om gebouwen gaat, maar ook om landschappelijke structuren zoals de dijken, kreken, paden en beplantingen. Cultuurhistorie is nauw verbonden met recreatie in de Hoeksche Waard. Daarom hecht de SGP grote waarde aan cultuurhistorie zodat de inwoners en toeristen hiervan blijvend kunnen genieten.

VVD
* Vanuit het partijprogramma: De gemeente Hoeksche Waard is een prachtige groene gemeente met vitale dorpskernen die ieder hun eigen cultuur en identiteit hebben. De sterke kanten van de verschillende dorpen wil de VVD versterken en behouden. Cultuur dient als een bindend element en zorgt voor een eigen identiteit. Het behoud van ons historisch erfgoed gaat als doelstelling goed samen met meer zichtbaar en toegankelijk maken voor het grote publiek. Denk daarbij o.a. aan het streekmuseum, Tiengemeten, Hoeksche Waards landschap, Fort Buitensluis. De VVD ondersteunt de “Hoeksche Waard Pas”, wat mogelijkheden biedt om ons meer te promoten en bestedingen te verhogen. Niet alleen bij het grote publiek maar juist ook bij de eigen inwoners, die op die manier elkaars dorpen ontdekken en (her)waarderen.

Comments are closed.