De korenmolen De Goede Hoop in Mijnsheerenland gaat weer malen. Na de restauratie in 2017/18, waardoor de witte molen aan de Binnenmaas weer draaivaardig werd, is de laatste jaren gewerkt aan het maalvaardig maken. Onder leiding van de Restauratie Werkplaats Schiedam en de molenaar Wim van der Giesen hebben vrijwilligers zich ingezet om de molen weer geschikt te maken voor het malen van graan.

De maalfunctie van De Goede Hoop wordt op vrijdag 2 juni a.s. feestelijk opnieuw in gebruik genomen. Bij deze gelegenheid zal een delegatie van leerlingen van de basisscholen De Boomgaard en De Molenwiek in Mijnsheerenland een bezoek brengen aan de molen. Zij zullen de molenaar een aandenken overhandigen dat een plaatsje in de molen zal krijgen.
Behalve de molenaar, zijn vrijwilligers en een delegatie van het bestuur van de Stichting Molens Hoeksche Waard aanwezig om samen met de schoolkinderen het malen van graan in de molen een hernieuwde start te geven. Naar verwachting zullen de kinderen tussen 10.00 uur en 10.15 uur aankomen bij de molen aan de Molenweg 20.

Tijdens dit bezoek wordt verder uitleg gegeven bij de werking van de molen en wordt stilgestaan bij de functie die zo’n korenmolen in het verleden in het dorp had. Immers, in vele dorpen in de Hoeksche Waard werd in vroeger tijden met korenmolens gemalen om de lokale bakkers van meel te voorzien.

De molen De Goede Hoop, die dateert van 1749, is in de jaren 2017 en 2018 ingrijpend gerenoveerd. In oktober 2018 werd de molen weer in gebruik genomen. Sinds 2021 werden voorbereidingen getroffen om de korenmolen ook weer maalvaardig te maken. De financiering van dit project kwam rond dankzij eigen activiteiten van de molenaar, een legaat, bijdragen van donateurs en een subsidie van de gemeente Hoeksche Waard.

Comments are closed.