Ze had het niet meteen door, maar burgemeester van Hemmen was niet alleen gekomen voor een kennismakingspraatje met ‘zomaar’ wat mensen in de Hoeksche Waard. Uit naam van zijne majesteit koning Willem Alexander, ontving Mien Prins uit zijn handen de benoeming: Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Mien Prins ontving deze eervolle titel voor al haar vrijwilligerswerk door de jaren heen, zowel in Rotterdam, als in de Hoeksche Waard. Vol passie en bezieling en met een enorme energie zet zij zich in voor haar medemens. Een sociaal betrokken persoon die woorden in daden weet om te zetten.

Dat begon al tijdens haar werkzame leven toen zij samen met Piet Boekhoud het kunstonderwijs op mbo-niveau op het Albeda College heeft opgericht: de kunstopleidingen acteur/dans/muziekproducent, welke een brug vormen tussen VMBO en HBO-kunstopleidingen en welke ook nu nog zeer goed aangeschreven staan. Op de vraag hoe dat zo tot stand is gekomen, antwoorde mevrouw Prins dat kunst voor haar belangrijk is. Vanuit interesse is zij cultuurwetenschappen gaan studeren en van daaruit wilde zij iets betekenen voor kinderen in achterstandssituaties. Kunst moet voor iedereen toegankelijk zijn.

Ook in de Hoeksche Waard zette en zet zij zich in voor de kunst en cultuursector. Om maar eens enkele activiteiten te noemen:
* Als bestuurslid van Stichting Passie in de Waard, organiseerde zij de uitvoering van de Mattheus Passion en een ambitieus educatieproject voor basisschoolkinderen;
* In verschillende rollen van vrijwilliger, voorzitter en secretaris is zij actief binnen Stichting Dichter bij de Molen en het Bram Roza Festival (dat dit jaar helaas niet kan doorgaan, laat zij zich ontvallen). Binnen de werkgroep ‘poëzie’ is zij nog steeds actief;
* Vanuit deze passie is zij ook medeorganisator van de verkiezing van de Dichter van de Hoeksche Waard;
* Als voorzitter en docent is zij actief voor de Kunstclub Hoeksche Waard;
* Als platformlid zet zij zich tevens in voor Stichting Dok-C, het Hoekschewaards platform voor kunst en cultuur.

Volgens haar dochter beschikt mevrouw Prins over een tomeloze energie die voorkomt uit het houden van mensen, een brede interesse en een strijdlust voor rechtvaardigheid en emancipatie.

Stichting Dok-C feliciteert Mien Prins van harte en hoopt nog lang van haar bezieling te mogen profiteren!!!

(foto: familie Mien Prins)

Comments are closed.