De molen De Lelie in Putterhoek, die op vrijdag 3 september na een ingrijpende renovatie opnieuw in gebruik wordt genomen, houdt op zaterdag 4 september een open dag voor het publiek. In en rond de historische korenmolen (1836) worden die dag rondleidingen en demonstraties gegeven en er zullen enkele stoommachines te zien zijn. Er worden pannenkoeken gebakken en er wordt meel verkocht. De theetuin De Koffiemolen, aan de Molendijk naast de molen, is ook open.

De korenmolen heeft een bijzondere relatie met stoom. In het nu gerestaureerde motorhuis stond in het verleden een stoommachine om in tijden van windstilte de molen toch te laten draaien. In de machinekamer kunnen bezoekers straks alles te weten komen over de vroegere stoommachine. Voor deze presentatie is een documentaire gemaakt. Verspreid in de molen hangen een aantal informatieborden die de historie en het gebruik van de molen toelichten. De komst van een bijzondere Engelse stoomtrekker op vrijdag en zaterdag wordt gesponsord door het bedrijf Euser Transport in Heinenoord.

Bij de renovatie, waaraan vanaf februari 2020 is gewerkt, zijn de kelder en het motorhuis weer toegankelijk gemaakt en gerestaureerd. Op het dak van de machinekamer zijn de schoorsteen van de stoommachine en de kolenstortbak gereconstrueerd. Voor de veiligheid is er een hekwerk op het dak aangebracht, volledig in stijl met de rest van het gebouw. De kelder onder de molen is teruggebracht in de staat zoals deze tot 1955 was. Op het molenerf is een hellingbaan aangelegd voor mensen die geen gebruik kunnen maken van de trap. Daarnaast is een traditioneel houten schuurtje naast de machinekamer gebouwd. Daar zijn sanitaire voorzieningen en een werkplaatsje ondergebracht.

Inmiddels is bekend geworden dat bij de officiële her-ingebruikneming van de molen op vrijdag 3 september o.a. aanwezig zijn Willy de Zoete, Gedeputeerde Cultuur en Erfgoed van de provincie Zuid-Holland, Harry van Waveren, wethouder Cultureel Erfgoed van de gemeente Hoeksche Waard, en Nico Papineau Salm, voorzitter van de Vereniging De Hollandsche Molen. Zij zijn betrokken bij de openingshandeling en zullen ook het woord voeren. De drie vertegenwoordigen de provincie en de gemeente als subsidiegevers van de renovatie en de landelijke molenvereniging, die in 2019 de strijd om de Molenprijs organiseerde waardoor uitvoering van het project voor een groot deel mogelijk werd gemaakt.

Comments are closed.