De restauratie van de Poldersche molen in Maasdam (Sint Anthoniepolder) is voltooid. De herstelde molen wordt op dinsdag 23 juni opnieuw in gebruik genomen. Om 13.30 uur die middag zullen burgemeester Bram van Hemmen en wethouder Harry van Waveren (Cultuur en Erfgoed) samen de officiële openingshandelingen verrichten.

Het herstelwerk was nodig nadat vorig jaar het scheprad van de watermolen was vastgelopen en onderdelen van de molen beschadigd waren geraakt. Hierdoor kon de Poldersche molen geruime tijd niet meer draaien en malen. Ook het erf rond de achterste waterloop was sterk verzakt en moest worden hersteld. Verder zijn tegelijk met deze werkzaamheden de asbest schoorsteenkanalen vervangen.

De herstelwerkzaamheden zijn vorig jaar oktober begonnen. De corona-crisis heeft weinig vertraging veroorzaakt. Op het moment dat er niet meer dan twee personen op het project aanwezig mochten zijn, was het belangrijkste deel van de restauratie al voltooid. De werkzaamheden zijn uitgevoerd door de ervaren molenbouwers van de Stichting Restauratie Werkplaats Schiedam, die al meer projecten aan de molens in de Hoeksche Waard hebben uitgevoerd.

De restauratie kon worden uitgevoerd mede dankzij bijdragen van verschillende overheden en steunfondsen. Naast een eigen bijdrage van de Stichting Molens Hoeksche Waard kwamen er subsidies van de provincie Zuid-Holland en de gemeente Hoeksche Waard en bijdragen van het Molenfonds, de Stichting Dinamofonds, Elise Mathilde Fonds, Hendrik Muller Fonds, J.E. Jurriaanse Fonds, Prins Bernhard Cultuur Fonds, Rabobank Coöperatief Dividend en de Van der Mandele Stichting.

Comments are closed.