In het Landbouwmuseum wordt op dit moment alles in gereedheid gebracht voor het nieuwe museumseizoen. Het museum zal op verschillende aspecten een nieuwe uitstraling krijgen.
Ook de inrichting van het Rien Poortvlietmuseum wordt opgefrist. Het thema van de expositie is: “De wereld van Rien Poortvliet”. Natuurlijk blijft de kabouterzolder!

Voor de organisatie van het geheel, hebben we gelukkig vele enthousiaste vrijwilligers, maar toch is uitbreiding van onze groep medewerkers dringend noodzakelijk.
De werkzaamheden in de musea kunnen verschillende facetten omvatten:
- Het gastheer of gastvrouw zijn. Dit behelst ook het bedienen van de kassa achter de balie en het bemensen van de museumwinkel. U wordt dan enkele dagen per maand ingedeeld van 10.00 – 17.00 uur.
- Het rondleiden van individuele personen of groepen door het museum. Een dankbare taak om de bezoekers achtergrondinformatie te geven over het leven en de werken van Rien Poortvliet of over de ontwikkeling in de landbouw. Natuurlijk wordt u dan vooraf uitgebreid geïnformeerd over de exposities.
- Mede leiding geven aan de kinderactiviteiten op de kabouterzolder.
De eerste weken wordt u voorgelicht en begeleid om op de juiste wijze te kunnen functioneren. Het contact met de bezoekers geeft steeds veel voldoening.
De dagen dat u ingezet wordt, gaat natuurlijk in onderling overleg. Vooraf geeft u op een “toprooster” aan welke dagen in de komende maand u het beste uitkomen.
Er is een regeling voor de reiskosten en u krijgt een pontpasje om gratis de overtocht naar Tiengemeten te maken.
Enthousiast geworden en er meer van willen weten?
Neem dan contact op
Voor het Rien Poortvlietmuseum met Adrie Konijnendijk (tel. 06 30604550), of via de mail info@rienpoortvlietmuseum.nl
Voor het Landbouwmuseum met Johan Dam (tel. 06 20156658), of via de mail info@landbouwmuseumtiengemeten.nl

Comments are closed.